Dato: 29. juli 1836
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

fra mine Døttre skal jeg melde Dem, at Edvards Bryllup er bestemt til Torsdag eller Fredag i næste Uge. Reconvalescenten, Louise, er meget svag og forstemt. Ingeborg er, paa sin Viis, rask, Børnene iligemaade.

Hengivenst

Collin

Fredag d. 29 Jul 1836, Kiøbenh.

Lovise siger: hils Andersen fra mig,

Moderen: hils ham ret meget.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost