Dato: 9. april 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Florents den 9 April 1834.

Kjre Liunge!

Frst mange Hilsener fra Btcher og mig selv, saa lidt Nyheder. Da det neapolitanske Kongehuus opholdt sig Paasken i Rom var denne des glimrende. Peterskirken var Sndagaften som oversaaet med lamper og da disse vare anbragt i Architecturen, saae man som en Ild-Kontur af den store prgtige Bygning; paa et givet Tegn blev hver Lampe et flammende Baal der brndte til langt ud paa Natten. Anden Paaskedag er det Skik at Jder og Tyrker blive dbt, denne Gang havde de kun kunde faaet en lille Jdedreng paa 7 a 8 Aar, han havde et skurvet Hoved, der da Vandet kom paa saae endnu vmmeligere ud, skidne Sko og Strmper, men oven paa alt dette en hvid Silkekjole, Kirken havde givet ham. For dette lile Kr var der nu Sang og Processioner, Peters og Pauli Hjerneskaller fremvistes &. - Anden Paaske Aften gav Paven et glimrende Girandola paa Engelsborg, det var et af de skjnneste Fyrvrkerie der har vret i Rom og overgik for mig langt Fyrvrket i Paris sidste Julifest. - Udstillingen i Rom er flittig besgt, der ere flere smukke Blomsterstykker af Jensen. En Madonna med Barnet af Blunck. Egnen ved Olevano af Petsholt, et smukt Situations Stykke af Sonne. Men hvad der af Alt vkker strst Opmrksomhed er en Tyrol-Egn af Fearnley [hul i papiret]
selv! - Thorv[aldsen -hul i papiret]
syg men [hul i papiret]/

hans sidste Arbeide er et Basrelief: Nemesis, som vist kan regnes til eet af hans skjnneste. - Christensen er frdig med Sundheds Medallien og reiser nu til Pairs. Mad: Malibran er for ieblikket i Bologna hvor hun hster Laurbr som Norma. Postvognen mellem Forli og Faenza er forrige Maaned blevet overfaldet af 8 Rvere, man tog alle Pengene fra de Reisende. Mellem Montefjascone og Aquapendente har Politiet ladet en stor Strkning Skov, langs med Landeveien, brnde af for at der ikke skal vre Skjul for Kjltringerne. - For nyeligt gave de meest anseete Kunstnere i Rom hver et lille Arbeide til Lotterie for en fattig Familie, Thorvaldsen gav et Basrelief, som tilfaldt en Engelnder. Den danske Prindsesse vandt et Malerie af den bermte Horace Vernet.

Herts opholder sig endnu en kort Tid i Rom og gaaer da over Schweits til Paris. Jeg bliver endnu en 14 Dage i Florents og gaaer da til Venedig og over Tyrol til Mnchen. Hils Deres Kone og Sdskende ret meget [hul i papiret] mig [,] brin[g - hul i papiret og]saa Chr: Winther og
[hul i papiret]Hilsen og glem
[hul i papiret] v vel.
[hul i papiret] ven Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 33, billed 6213-14)