Du har sgt p: +Rigsarkivet

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 30. august 1833
Fra: Kirstine Marie Iversen   Til: H.C. Andersen

Marieshy 30te August 1833.

Med den inderligste, moderlige Flelse lste jeg Deres lille Brev til mig, - ja! var De min Sn kunde Glden ikke have vret strre!! De er Elsket og Agtet af mig og os Alle! - Gud bevare og skinke Dem Sundhed!! - De har allerede hrt og seet meget meget, - men at De kunde nske mig i Paris for at trave om med Dem for at nyde den samme yenslyst som De nyder, det var et nske hvis det kunde have skeet, vilde det have vret srdeles til Besvr for Dem, isr, naar det skulde gaae for sig som den Gang, De ville have mig op i Marken i Gammelladegaard for at jeg skulle see et Kildevld som De der havde opdaget, - - - husker De, at De var saaa god at bre en Stol bagefter mig at jeg hver 20vende Skridt kunde hvile paa - - De erindrer jeg havde og har et svagt Been. -

Jeg har i Sommer igien ligesom ifjor lagt meget Syg her, omtrent i 5 uger deels af Rosenfeber, og af en slags Leversyge, nu er det Bedre, men denne fle Sommer vi har havt og endnu har, hindrer mig fra at kunne nyde Luften.

Idag kommer Prinds Christ. og Gemalinde til Vddelbet, her er kommet en saadan Mngde Folk til Byen at alle offentlige Steder ere optagne af Mennesker og Folk.

Deres gamle Moder er i denne Tid noget svag, jeg vil med Glde gire og see hende til Gode, naar hun kun vilde modtage mit Tilbud.

Lev nu Vel min gode Andesen, strabadseer Dem ikke for meget i Schweitz ved Fodtourer paa Bjergene, De maa endelig bringe mig hjem Noget fra de Steder De betrder, et Stykke Lava fra Vesuv, en Alpeblomst, noget af Jordbunden, eller hvad De af Sligt kan finde paa, jeg har saa megen interesse for saadant. - - - Nu Gud bevare Dem! tnk paa mig og os Alle, og saa ofte det er muleligt da und os brev.

Deres moderlige hengivne K.M. Iversen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (kopi Rigsarkivet)