Dato: 21. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 April 1810,

Kjre Ven!

Min inderligste Tak for den magelse, og nsten for store. Opmrksomhed De viste mig i Malm og Lund; jeg fler godt at foruden den Velvillie enkelte kjre svenske Brdre kunne have for mig, det dog var Dem, kjre Ven, som var Drivhjulet, hvorledes skal jeg nogensinde kunde gjengjlde Dem, hvorledes skal jeg kunde takke de mange Venner i Malme og Lund. Langfredag, vil blive en mindevrdig Dag i mit Liv, jeg vil altid huske at paa den Dag bragte Studenterne i Lund mig en Hyldest, jeg ved et Arbeide br strbe efter at vise mig vrd til! Jeg fler mig ligesom i en aandelig Gjld der maa afbetales. Det er mig en Trang, snart at kunne udtale en Slags Tak og jeg har tnkt paa at dedicere et af mine frste Arbeider jeg skriver til Studenterne i Lund. Andet Hfte af Billedbog uden Billeder vil jeg gjre frdig, tro er De at man venligst vilde modtage dette Arbeide, som et Tegn paa mit broderlige Sind? Jeg skriver da en lille Dedication og sender et Exemplar til Studenterforeningen i Lund. Mine mest deltagende Venner i Kjbenhavn gldede sig saa usigeligt over den Hyldest Nabolandet har ydet mig, jeg troer det vil glde mange Danske! - Det er maaske lidt barnagtigt af mig, men jeg udtaler altid hvad der rrer sig hos mig, omtaler Lund eller Malm Tidende det Aftenbesg Studenterne gav mig, da send mig dette Nummer, jeg vil gjemme det, som et synligt Tegn paa en Aften, jeg altid vil mindes, naar Verden gaaer mig imod. - Hvor dog Erkjendelse gjr en Sjl godt! Jo kjrligere man er mod mig, jo ydmygere bliver min Tanke! Da de svenske Venners Hurra ld, da de enkelte saa varmt og hjerteligt tiltalte mig, flte jeg dybest, hvorledes Alt var mig en Gave af Gud, og i mit Hjerte bad jeg at maatte skabe et Verk, der kunde gjre Hjemmet re! - Dette Brev sender jeg med Posten, thi det synes mig for lnge at vente til Dampskibet gaaer over paa Lverdag! Da kommer Brev til de kjre Venner, Brdrene Strandberg, hvem De ret trofast maa trykke i Haanden fra mig! Eventyrene flger med, men maaske ikke de nye Billeder i Manuskript, dersom jeg bliver enig med mig selv at dedicere disse til Studenterne i Lund. Hils den elskvrdige Componist, Fru Palm og de venlige, gode Pigebrn, Doctoren ikke at forglemme. Hils alle som venligt mindes mig, de unge Posser, Ehrensvard, Vrede, Bark etc. I Aften spilles i Kjbenhavn for 9 Gang Mulatten, jeg troer Kongen kommer der. Lev vel! Paa Lverdag kommer endnu et lille Epistel.

Med inderlig Hiagtelse og Venskab

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm