Dato: 17. maj 1832
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 17 May 1832

Kjreste Sn!

Du modtager herved min hjerteligste Taksige1se for Dit Brev af 3die dennes, saavelsom den sendte Rigsdaler som kom vel tilpas da jeg ikke eiede en Skilling. Du lovede mig inu 1 rd som jeg gjerne nskede hvis det var Dig mueligt frend Pindsehel1igedage, da jeg trnger saa haardt til en Spenzer som jeg gjerne vilde have mig til den Tid. Det glder mig overordentlig at hre af Foersom at Bruden fra Lammermoor er bleven givet med saa srdeles Biefaldl; han har fortalt mig at flere Damer heri Byen har lst det og fundet Stykket fortrffeligt. Der hrer vist som jeg kan tnke mig overordentlig Fantasie til at fuldfre et saadant Arbeide. Han har ogsaa fortalt mig om flere af Dine mindre Digte som er lst i Kjbenhavnsposten og flere andre Blade med meget Biefald, tillige har han sagt mig at Det dende Barn som er et Mesterstykke er sadt meget heldig i Musik af Bay. - Du har vel ikke talt [med] Gebhard Foersom han er nu i Kbenhavn, naar Du seer ham bedes han hilset fra hans Broder Fritz. - Hvis Du engang ved Leilighed skulle trffe Handskemager Konens Sn Christian saa bed ham endelig at sende hans trngende Moder lidt Hjelp. -

Prste Enken Madm. Ibsen som boede i Nrregade er forleden ved Dden afgaaet. Madm. Berg i Hunderup (forrige Jomfr. Albine Nyboe) har faaet sig en Sn som er frisk og til stor Glde for Forldrene, da de 2 frste ere dde. Jomfr. Wiberg (som er forlovet med Bang) reiser nu til Thiersbeck hvor hun skal vre som Selskabsdame. - Det vil vist glde Dig kjre Christian at hre at saamange gode Folk som Stadshauptmand Andrup, Starups, Wibergs og Lieutenant Dockert Madm Tisen i Nrregade og Madm. Rasmussen i Korsgaden beviser saa mange Godheder imod mig. Ofte giver de mig Overfldighed af Spise og Du vil selv indsee at jeg ikke kan rkke ret langt med 24 Sk. ugentlig, hvortil kommer inu at Synet tager betydelig af og mine Been ofte er daarlige saa jeg maae holde Sengen.

Sluttelig hilses Du fra alle gode Venner som Captain Hansen, Jomfr. Lohmann Stamp, F Foersom ikke at forglemme.

Jeg henlever Din Dig elskende Moder

Anne Marie Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter