Dato: 14. december 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Hospital den 14de Decbr. 1831.

Kire Sn!

Af Madam Seborg har jeg erfaret, at Du lever vel da Du nylig har skrevet hende til, hvilket fornier mig meget, men jeg tnkte dog, at Du havde tilskrevet mig et Par Ord og tnkt paa mig med Lidet, da jeg paa Tiden er meget trngende og det er saa nr Jule Helligdage, og jeg Tid efter anden har maattet laane 4 Mk. af Handskemageren Du veed der boer ved Munke Mlle, hvilke jeg har lovet at betale tilbage i disse Dage; Du seer altsaa, at jeg er meget trngende for Tiden, og jeg kan jo ikke fortjene rioget da jeg nu er meget svagelig isr i mine ine og Du kan jo ogsaa selv indsee, at jeg nu ikke kan vre saa rask som jeg var da Du var her i Odense, jeg haaber derfor, at Du en af disse Dage haver mig i Erindring med et Par Skilling til Helligdagene, og at Du bestandig tnker paa mig, da jeg jo i forrige Tider har lidt meget Ondt for Dig.

De 3 Rbdr. Du veed jeg skulde have hos Bogbinder Milo har jeg endnu ikke faaet een Skilling af og faaer vel heller aldrig, Du indseer derfor at jeg paa Tiden kan trnge meget til et Par Skilling og desuden skylder jeg nu Contoirist Hst for at skrive de 2de sidste Breve jeg har sendt Dig; hvilke jeg har lovet at betale i disse Dage.

Lad mig vide om det er Sandhed, at Chirurg Mathias Winther er slaaet fordrvet i Kibenhavn.

Jeg veed nu intet videre denne Gang, end, at jeg nsker, at Du bestandig maae leve vel og forniet og nsker Dig en gldelig og lysalig Julefst, og at Du bestandig maae leve vel og forniet.

Med megen Lngsel venter jeg nu bestemt Brev fra Dig med nste Post.

Din oprigtige, troe og Dig indtil Dden hengivne

Moder

Anne Marie Andersen

P.S. Fra Madame Iversen, Madam Seborg og Strarup og hans Kone, samt alle gode Venner skal jeg hilse Dig mange Gange.

Farvel og Lev vel!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter