Dato: 4. juli 1831
Fra: C H Lorenzen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor den 4. Juli 1831

- - - Dit Brev til Ingemann har jeg besrget igaar Aftes Han bad ikke om at hilse Dig; sandsynglivis besvarer han det snart. Du kan ikke troe, hvor meget jeg nu holder af ham og hans velissnede Kone. Gud, hvilken Qvinde, Andersen! Har nogensinde et qvindeligt Vsen gjort et velgjrende og varigt Indtryk paa mig, saa er det hende. I hendes Nrvrelse frler jeg mig som i en Helgens Sphre. Roer jeg ud paa Sen med hende og seer paa Aftenrden, hvorledes den smelter bort over Skovens Kroner, eller gaaer jeg i Haven ved hendes Side, inde i Huset og ude i Guds Natur, jeg fler mig saa rolig, saa fredelig stemt, og glemmer for et ieblik den Storm som ellers raser i mine Lemmer. - - -

Din

Lorenzen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost