Dato: 27. december 1830
Fra: A. F. Elmquist   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Histrede!

Da Tiden er for kort at skrive til de Steder som jeg har sendt Planer til, saa gjr De bedst i, eftersom det jo er en Nytaarsgave, strax med Posten at sende mig 50 Expl, da jeg saa skal gjre mig al muelig Umage for Afstningen og Omsendelsen til de Byer hvor jeg troer faae har tegnet sig for Expl.

Tillige skal jeg srge for at De strax ved Modtagelsen bliver betalte, saa at De snart kan faae Pengene tilsendte.

Forvrigt Tak for Lvtet om nogle Bidrag til Lsefrugterne, med lad det nu ikke gaae dermed som med Jul. Badens Grammataik, som De ogsaa engang havde lovet mig.

Dernst et gldeligt Nytaar, thi Julen er nu forbi, og mindes stundom med Venskab

Deres hengivne

Aarh. 27 Dec. 1830

Elmquist

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 434, billed 7160-61)