Dato: 22. december 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Sn

ieg takker for Dit brev som ieg Rigti har bekomet men bevis mig den tieneste naar Du skriver mig til igen at adressere brevet til mig Selv ieg takker di tillige for di Penge Som Du sende Gulbergs Di lo kibe lret til en Srk til mig men i mit liv har ieg aldrig eiet Saa grov en Srk det var Som det groveste Sgelier derfor vil ieg bede Di ikke at sende Gulbers flere Penge men naar Du vil unde mig noget da sen det til mig Selv hva Du har bedt mig om Skal ieg nog la vre men at misondelig Mennesker skildrer mig Saa Slet kan ieg [ei] gire ved bespisningsanstalden har nu begnd og ieg faaet Ma engang Der er fem Mark tilbage hos Gulbers nu faa ieg for dem Saa lnge det kan Slaa till Posionen koster 3 Sk. Det er io kun tnt men Saa br det dog navnet af varm Ma der er tre gange ugelig at faa Sndag og onsdag og fredag Gode Sn saa snart Du kan da sen mig i lit da ieg trnger Saa hilig for noget til mine fder da det Par skilling ieg faar om ugen ikke kan Rkke Ret langt nu faar vi kun fire og et halvt Pun br for en Mark og 6 Skilling for en kande l og et Pund Smr er 24 Skilling. Det glder mig meget at Du er saa Lykkelig at faa et Nyt styke opfrt2 nu vil ieg nske Dig en gldelig Jul og et got og forniet Nyaar og helsen og Sunhed i det Haab at [Du] snart skriver mig til henlever ieg din hengivne Moder.

Marie Jrgensen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter