Dato: 12. maj 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kib 12/5 30

Kjre Hr. Liunge

Her sender jeg Dem et lille Digt; dersom De kan benytte det til Repertoriet, vil det vre mig en stor Fornielse. I nste Maaned agter jeg at reise til Jylland for at see Hede-Egnen, Limfjorden og passerer da Viborg, Kolding og de mellem disse liggende Stder; da jeg skal bruge disse Egne i min Roman troer jeg det vil vre ndvendig at jeg selv kjender dem fr jeg beskriver dem forandre. Siden tager jeg til Fyen for ligeledes der et gjre mig bekjendt med Egnen, isr ved Svendborg og Assens, der som De veed, ere mrkelige i Grevens Feide.

En 2 Maaned vil nok Touren vare, men under denne vil der vel springe nogle Digte frem, som jeg da skriftlig skal tage mig den Fornielse at sende Dem nogle af.

venskabeligst

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 10, billed 6167)