Dato: 18. februar 1830
Fra: Hans Bastholm   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Slagelse den 18. Februar 1830

Jeg havde ikke Tid at svare Dem i forrige Uge paa Deres Brev, kjre Andersen, da jeg var meget overvldet af Forretninger. Nu skal De faae et Par Ord fra mig, ret oprigtige og med sand Venskabs Flelse. Hauch har anmeldt sin Bog til Salg i min Avis, men sendt den til Bogtrykker Magnus og ikke til mig, som ikke har noget dermed at gjre. Jeg har ikke lst den, da jeg har al min Tid ndig til Videnskabernes Dyrkelse og kan ikke forde den paa at lse Stidsskrifter og Flyveblade. Deres Svar kan jeg ingenlunde optage i Avisen; thi frst er den ikke bestemt itl saadanne Ting og mindst til Repetitioner af andre Blade, for det andet kan jeg ikke lgge mig ud for Deres Skyld med Hauch, og som af mig selv optage et polemisk Stykke imod ham, for det tredie holder jeg formeget af Dem, til at jeg vl bidrage til at bekjendtgjre dette Svar, som jeg holder for at vre aldeles mislykket og at tjene til en Triumph for Drees Modstander. Man skal vre i et godt Lune, naar man skal besvare et Angreb og stemt til Humor og Satire, eller man skal tie dertil og besvare det med at udgive et Mestervrk. Men min Ven vil bestandig levere Frugterne uden at pleie og opelske Tret. De sidste Stykker, jeg har seet af Dem i Hansens Tidsskrit og i Kjbenhavnsposten have ret smertet mig; bliver De saaledes ved at skrive Poesie i enhver Sindsstemning, at lse Deres Henkastelser for Deres falske Venner, strax at trykke, hvad De har skrevet, da er Deres Renomm tabt og Alle ville springe det over, som de see, Andersen har skrevet; og tabes Agtelsen og Tilliden engang, saa vindes den saare vanskeligt tilbage; - lg Mrke til Recensionen i Litt.Tid., den er skreven af en mand, som vil Dem vel, ligesom jeg. Naar jeg var i Deres Sted, saa fattede jeg det Forst, kun at skrive Poesie, naar jeg var i phantasiefuld Sindsstemning, lod det ligge, naar jeg havde skrevet det, og lste det frst efter 2 Maaneders Forlb og viste intet Menneske det. - Vil De sende mig et Lystspil; thi Romaner skjtter jeg ikke om.

Deres Hengivne

Bastholm

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost