Dato: 15. december 1827
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Andersen!

Vr paa det hjerteligste takket for Deres venlige lille Geburtsdags-Hilsen, som overraskede mig ved min Hjemkomst om Aftenen, saa meget mere, som jeg ikke kunde vide, hvorledes De var kommen til Kundskab om hvad Betydning den 14de Decbr. har for mig.

Hermed flge de belovede Nummere af Flyvende Post. Kun maa jeg bede Dem undskylde, at det har varet saa lnge dermed.

Deres hengivne

J L Heiberg.

d. 16de.

Min Karl har forgjves sgt Dem i Viingaardstrde 131. Jeg lader derfor Pakken bringe ud til Commandeur Wulffs.

Tekst fra: H. C. Andersens Album