Dato: 18. august 1827
Fra: Knud Randropp   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Helsingr d. 18 August 1827

Kjre Ven!

Tak for dit Brev! Du er gal eller hvad skal jeg kalde det. Min Skjorte har jeg rigtigt annammet hvorfor jeg takker. Du beder mig om en Ubetydelighed, som jeg ved Gud med Glde skulde have opfyldt, safremt det havde staaet i min Magt. Jeg har i disse Dage selv ventet Penge, men har ingen faaet, thi ellers min Ven skulde Du vist vre den Frste, som skulde have erholdt. Min gode Ven du taler om Vedebrdsdagene (NB. NB. NB. NB.) Fy see hvilken en grammatikalsk Bommert; den vilde til artium kaste ned til Haud. Du taler et andet Sted saaledes: Den Lille kan aldrig erholde dette. Gode Ven jeg synes saamn Du er hi og stor og lang nok! Vil Du maaskee vre lngere? Du skriver Taasser. Stop! mener Du maaske de store Frer, thi de kaldes saaledes i Bondesproget nemlig en Taase. NB. kuns med et s. mener Du derimod Enfoldige, Dumme eller slige Subjecter, da staves det Tosser (See Rahbeks Danske Lsebog 1. Del Pag. 197 Trjels Ode til Dumhed). Det glder mig ret inderligt at se dine store Fremskridt i Orthographien!!! Endvidere: man siger ei et Galskab men en Galskab, dog det kan passere, men saa de Andre! Naa nu vre det nok med Criticeren.

Du vrvler noget om at Du er saa grndsels ulykkelig, da Du ei engang har en sand Ven; thi det er jo kuns Vaas. Hvad anseer Du mig for om jeg tr sprge? Mon jeg har gjort Noget, som antyder mit Fjendskab imod Dig. Svar Slyngel! NB. dersom du kan. Var jeg dig saa nr, som jeg nskede det, skulde Du faae et Par gode Lussinger for det Udtryk. Sknd paa Benny! Atter et galt Udtryk. Ret som jeg var en gal Hund, Du kunde tirre og hidse paa Folk. Slige Commissioner kan jeg ei paatage mig! Naar jeg rigtig skal see til, saa er du vist blevet det, som dit Brev paa Siden No 2 begynder med, nemlig "O, jeg er gal!" Du faer snart en gldelig Efterretning, det spaaer jeg Dig som vates. Lev nu vel kjre Ven og skriv mig hurtigt til og et langt Brev. Lev vel og

tnk paa din sande Ven

Knud

Eft. Sk.

Da Du skrev uden paa mit Brev, har Du vist tnkt paa at gjre falske Bankosedler thi saaledes var din Udskrift (derefter flger Adressen med stejle og skve Bogstaver). Jo det seer godt ud.

S.T. Hr. Studiosus H. C. Andersen Wiingaardsstrde No 131 3 Sal ho Fru Schwartz Kibenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost