Dato: 20. november 1843
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 20. November 1843.

Kjreste Andersen!

Jeg takker Dem ret hjertelig for den kjre Gave, De har sendt mig, og som jeg med stor Fornielse har modtaget og lst. Isr har den sidste Fortlling, Den grimme lling, gjort et strkt Indtryk paa mig; jeg mener, at den er et af Deres allerbedste Eventyr, og jeg anseer den for classisk i sit Slags. Den er i sig selv Alt, hvad den skal vre, og den symboliske Betydning slutter sig paa det nieste og naturligste dertil. Der er en dyb Sandhed deri, og al den Haan og Smerte, som den stakkels Svaneunge maa gjennemgaae, da den er falden ned i lavere Kreds, er med faa, men grundige Ord gjengiven. - Historien om Katten og Hnen, der ansee sig for at vre den bedste Deel af Verden, og der foragte Alt, hvad der ikke kan spinde eller lgge g, gjentager sig hver Dag paa Jorden. De Ord i Enden: "Det gjr ikke Noget at vre fdt i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneg", ere af den Natur, at de burde vre et Ordsprog, hvis de ikke, hvad jeg er uvidende om, allerede er det. Jeg gratulerer Dem og os til den Fortlling; skriv os meer af det Slags! - Engelen er ogsaa smuk, og Kjrestefolkene er meget moersom; Nattergalen behager mig mindre, men Den grimme lling gaaer for Alt. Til Juul kommer jeg til Kjbenhavn, da haaber jeg at see Dem. Tilgiv disse faa Ord! Jeg har meget at gjre i Vinter og maa benytte hvert ieblik; thi jeg veed ikke, hvad Otium jeg faaer herefter.

Venskabeligst og hengivnest J. C. Hauch.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (292)