Dato: 2. april 1830
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 2 April 1830

Gode kjre Christian!

Hvor kunde jeg andet end skrive Dig til paa denne Dag, som er den lykkeligste i mit Liv gid Du blot var her, da vilde jeg i min kummerlige Forfatning, dog sge at gjre Noget der kunde fornie Dig; vel ville det blive Ubetydeligt, men naar det kommer fra et oprigtigt Hjerte er Lidet, bedre end Intet! Dog hvad er nsker? De glder kun for ieblikke, men Opfyldelsen deraf flyve bort som Vinden. Det gjr mig inderlig ondt at Du var saa utilfreds med mit sidste Brev, men gode Christian Du veed jo at jeg ikke selv kan skrive, og derfor maae jeg vre tilfreds med, som de andre vil stte det paa Papiret, jeg troede det var saa herligt, da der var en Herre der skrev det for mig. Jeg er Gud skee Lov temmelig rask omendskjndt jeg har lidt megen Kulde i Vinter, men den har vret haard for Alle og nu jeg bliver ldre saa fler man den mere. Jeg gaaer rigtig nok hos Jomfrue Lohmann men hun giver mig nu ikke det Ringeste mere, end Fden i tre Dage om Ugen, saa hvis Du ikke havde vret saa god imod mig saa maatte jeg have kreperet, thi hvad er 24 Sk. om Ugen at leve af, og mine Krfter er borte til at erhverve Noget Du skal ret have tusind Tak for de 3 Rbd dem har jeg for lnge siden faaet af Madame Iversen, jeg troede Du vidste det af mit sidste Brev, - men det er sandt det indeholdt jo Ingenting. Bunkeflods har lst Dine Digte, og de finder dem smukke og underholdene, men jeg er desto vrre ikke saa lykkelig at jeg selv kan lse dem, imidlertid glder det mig inderlig, at hre dem rose af Folk der forstaae at bedmme dem. Her i Odense er for Tiden meget magert paa Nyeheder, thi at fortlle Dig noget om Folk, som Du ikke kjender kan jo ei interressere; dog at Madame Narpaarschy er dd, i stor Fattigdom, og hun var dog en Datter af den rige Peder Rasmussen, hun efterlader sig en Sn, som i disse Dage er gjort Umyndig, tungt maa det imidlertid vre for ham da han i Vinter er bleven forlovet, og skal snart giftes, hvorledes det vil staae af det vil Tiden lre.Vi har ogsaa haft en Historie med en Fru Gerstorph, som er bleven Universalarving efter en gammel Skeemand, som hun har plejet i et Aar, hun kunde tilsidst ikke gaae ud til ham ved Dagen, thi saa blev hun forfulgt af Gadedrengene udagtet Notarius var der, er der dog Tvivl om hun faaer Rigdommen, da hans Arvinger stter sig derimod. Du hilses mange gange fra Madame Iversen, Mad. Seborg, og Bunkeflods, men fornemmelig fra Din oprigtige Moder

Marie

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.