Dato: 5. december 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Sn!

Tak for din sidste Skrivelse og det dermed tilsendte. Det var en god Hjelp for mig i denne haarde Vinter da jeg lider saa meget af Kulden. Jeg beder daglig den algode Gud at holde sin Haand over Dig og lnne Dig med alt godt for din store beviste Godhed imod mig. Gode Sn, dersom det var dig muelig at sende mig en liden Hjelp til Juulen beviste Du mig en stor Godhed da jeg som Du nok kan indsee er meget trngende og det jeg kan fortjene kun er saare lidet og jeg nu med Aarene tillige forener et svageligt Helbred. Det fornjer mig og alle dine Bekjendtere at dit Stykke skal spilles paa Det Kongelige Theater. Gid det nu maae have faaet et heldigt Udfald. Fra Oberst Guldberg, Iversens, Jomfrue Lohmann, Bunkeflods, Madame Krags og Starups skal jeg hilse Dig mange Gange. Disse med mange flere af Dine Venner og Bekjendtere glder sig meget over at hre at det stedse gaaer Dig vel. Vi venter nu alle med Lngsel efter at modtage Underretning fra Dig om at Din Examen har faaet et gldeligt Udfald. Lev nu vel kjre Sn! Himlen Lnne Dig med alt Godt for din imod mig beviste snlige Kjrlighed og Godhed. -

Din oprigtige Moder Marie Jrgensen

Odense d. 5 Desb. 1829

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.