Dato: 12. september 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 12 September 1829

Kjre gode Christian!

At Din Nrvrelse her var mig hist behagelig behver jeg vel ikke vidtlftigere at beskrive Dig. Tanken om at see Dig nste Sommer erstatter nogenledes den Lngsel jeg saa ofte fler, ved at vide Dig saa langt borte og som fornemmelig yttrede sig i de frste Dage efter Din Bortreise. Vel veed jeg af Dit sidste Brev at Dit Ophold her bliver saa saare kort, men man maae jo vre nisom! og tnke Noget er bedre end Intet. Jeg var meget bekymret for Dig, da Du traf saa daarligt Veir til Din Reise, jeg frygtede Du var bleven syg siden det varede saa lnge inden jeg hrte fra Dig, men seer Gud skee Lov at Du er fuldkommen vel. Det glder mig usigelig at Du har moret Dig saa godt paa Din Landtour det er ret en sand Vederqvgelse for Kjbstadfolk, en Gang imellem at komme ud og nyde lidt af den skjnne Natur. Hos Guldbergs har jeg forhrt om Reisekappen de har rigtig faaet den igjen. Min gode Christian! Du er en af de Faa der lgger saa megen Bermmelse paa Madame Krag i Mllen, jeg kan ikke billige det, thi jeg har ofte bedet hende om lidet Grdmeel, som de ellers giver bort i de andre Mller, men jeg fik Intet, det lod som hun havde mindre end jeg, derfor er jeg just ikke begjerlig efter oftere at forlange Noget af hende. At hun var galant imod Dig, forundrer mig ikke; thi det skylder man jo ethvert honnet Menneske, og Du trngte jo ikke til hende. Jeg har faaet et Skjrt af meget simpelt Hvergarn og en Serk isteden for Skjorten. Gode Christian! Du lovede mig lidet naar Du kom til Kjbenhavn, jeg vil nu bede Dig naar Du kan, da at sende mig det, thi her skal vre Auction efter Madam Andersen, og mueligen jeg der kunne faae et Par Lagner at kjbe; som jeg trnger saa meget til. Jomfru Lohmann og Kapitainen beder at hilse Dig tilligemed alle gode Venner Bunkeflods iberegnet. Lev nu stedse saa lykkelig som det nske af Din kjrlige Moder.

Marie

P.s. Sanne Bunkeflod takker Dem saa mange Gange fordi De saa godt erindrede hvad De lovede hende.

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.