Dato: 20. maj 1826
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

Hermed sender jeg Dem Stambogsbladene. Det glder mig, at det har fiet sig saa heldigt for Dem, at De kan flge med Dr. Meisling til Helsingr og under hans Veiledning fortstte Deres Skolestudier. Hvad De endnu staaer tilbage i, vil De ved en saadan Lrers Anviisning snart kunne indhente. Tab nu ikke Taalmodigheden, men grib ivrig og alvorlig fat paa de ndvendige Forberedelsesstudier i disse sidste vigtige Skoleaar, og De vil visselig ikke siden ansee den Tid for spildt. Bevar et frit og freidigt Mod, og hvad De alvorlig higer og strber efter vil De med Guds Hjelp og med from Tillid og Hengivenhed til alle gode Gavers Giver, ogsaa kunne opnaae. Naar De har Noget at meddele mig og Lyst til at skrive mig til, skal jeg med Oprigtighed gjengjlde Deres Tillid. Med venlig Deeltagelse og ikke ringe Forventninger ledsager jeg Dem fremdeles med de bedste nsker. Deres kjkke "aut Csar aut nihil" er mig et vel hedensk Princip - i Sandhedens Rige kan de sidste blive de frste og de mindste de strste; hvad man skal gaae og gjlde for, kommer det i det Hele ikke an paa - esse non videri er Tingen - hvor meget eller hvor lidet maa Gud raade for; men er man kun tilgavns hvad man kan og skal vre, lever man ikke forgjeves. Lev fremdeles vel! enhver god Tidende om Dem skal glde mig og naar De har Tid til at besge os, vil det altid vre mig og min Kone en Fornielse.

Ingemann

Sore d 20 Mai 1826

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (27)