Dato: 13. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

81O. Til Henriette Collin. Rolighed d. 13Juli 1875 Kjre Fru Collin!

Doctor Meyer siger hver Aften at jeg gaaer meget godt fremad. Melchiors udtale at jeg hver Dag seer vel ud; selv er jeg dog ikke ganske af disses Meninger. Natten har jeg det bedst, uagtet jeg neppe sover Halvdelen. Fra Fodspidserne til Knerne er jeg bespndt med Vand, saa jeg daglig maa have Bind derom. Tidt kan jeg vre fri for Slim fra Morgen til henimod Eftermiddag. Lige saa tidt er den hist overvldende; jeg kan aldeles ikke gaa, maa af Tjeneren kldes af og paa. Humeuret ellers ret godt. Melchiors ere Skyld deri. Angst er jeg srdeles for det kjrlige Hvrv Jonas har overtaget sig at fre mig til Montreux i nste Maaned; jeg maa tale med ham om det bliver ndvendigt at vi tage et Menneske med, der hjlper mig, srlig med Afkldning og Paakldning[.] Fra Paris har Gregoire sendt mig 2det Bind af mine Eventyr paa Fra[n]sk med en Mngde udmrkede Illustrationer. De mest verdenssmukke der er givet Eventyrene. Hils Deres Mand, Brn Billes og alle Kjre fra

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[Kun Underskriften er med H. C. Andersens egen Haand].

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin