Dato: 30. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjre Hr Cand: Oksen!

Tak for Deres venlige Skrivelse, Tak til den velsignede grevelige Familie, i hvis deilige Sommerhjem, jeg haaber at forfriskes og styrkes. Det har netop i de senere Dage vret min og Lgens Plan at jeg ikke fr den 10 a 12 Juni tog ud paa Landet, da vi antage at Veiret da er i Ligevgt. Om faae Dage skriver jeg til hendes Naade herom, De skal, naar Tiden mere nrmer sig, modtage Brev. Jeg har i lang Tid ikke gaaet i Luften og er meget svag tilfods, min Slimhoste plager mig, men snart haaber jeg at Solskin, Skovluft og velsignede kjre Mennesker ville vre mig til Styrke og Velsignelse!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Bring min taknemlig rbdige Hilsen til Fru Grevinden og Greven, de to ldre Snner og de tre yngste Venner jeg der har i Familien.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen