Dato: 7. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 7 Mai 1875

Kjre Fru Koch!

Heller ikke i denne Uge faaer jeg Dem at see uden at De forunder mig et Besg. Jeg har det daarligt, det er en Straf fordi jeg igaar i tre Timer overvrede Generalprven paa Bournonvilles nye Ballet. Hils Deres Brnog Brnebrn.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 413, billed 7091)