Dato: 17. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Berthold Auerbach
Sprog: dansk.

Kjre trofaste Ven! Der ligger mange Aar med gode og tunge Dage imellem os siden vi sidst mdtes. Megen Lykke og Glde er imidlertid blevet forundt mig og tnker jeg tilbage ligger Alt i Solskin. Tidligere var jeg saa godt som aldrig syg, nu derimod har jeg i tre Vintre vret lidende, men selv i denne Prvelse har bragt sin Velsignelse; jeg har ret fornummet hvor uendeligt mange deeltagende Venner af alle Klasser jeg har i mit kjre Fdreland og vidt om udenfor dets Grnser. Jeg lider af Rheumatisme og Sygdom i Leveren; nu, sidste Sommer, var det dog bedre med mig, men s kom denne strenge Vinter, den har igen sat mig tilbage. Min 70-aarige Fdselsdag nu den 2 April var rig p Glde og Velsignelse for mig; mine deeltagende Venner, hjemme og ude, have lftet mig hit at mit Hierte biede sig derved i taknemmelig Ydmyghed. / Det overvldede og gldede mig saa inderligt at hre om at der Verein "Berliner Presse" vilde hdre mig med en Adresse og at du, min bermte hdrede Ven, havde skrevet den.

Jeg modtog den, Indhold og Udstyrelse overgik al min Forventning. Jeg telegrapherede strax og nogle Dage efter sendte jeg en Takskrivelse. Jeg vil haabe at begge Deele er naaed til deres Bestemmelse. Vil du gentage min Tak. - Meget havde jeg at sige dig, meget at takke for, men jeg er saa smertefuld, du faar i Dag kun dette lille Brev, og paa n af de frste Dage en Bog fra mig, som maaske vil more dig! Din trofaste gamle Ven H C Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost