Dato: 5. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Mandag aften den 5 April 1875

Kjre fortrffelige Ven!

Hvor har jeg dog vret overvldet af Glde og Taknemlighed, men ogsaa af legemlig Trthed, i disse nrmeste mig saa forunderlige rige Dage. Jeg har endnu ikke Krfter til at skrive Breve til flere enkelte Kjre, dette er mit frste. Jeg fik ikke ret takket Dem, Deres Broder og den elskvrdige unge Mand, som saa srligt have arbeidet for at faae den smukke, eiendommelige Oversttelses Samling bragt i stand. Bring, forelbig, hver min hjertelige Tak, den jeg endnu ikke nok har udtalt. Det har gldet mig at erholde nogle Exemplarer jeg kan forre mine Venner og jeg er meget taknemlig for at De i Deres vedlagte Skrivelse siger mig at jeg tr erholde et Par endnu. Er det ikke ubeskedent da nsker jeg fire til, men, om det er muligt, at faae eet af disse indbundet som det Exemplar der var mig bestemt, jeg vilde saa gjerne, sende vor Kjre, velsignede Konge samme paa hans Fdselsdag da jeg ikke selv personlig kan fremstille mig, saa svag jeg er. I Dag har jeg fra en Mand i Stockholm erholdt en Skrivelse, som jeg ogsaa tillader mig her at vedlgge, det er om en fransk illustreret Udgave af Eventyr og Historier, jeg beder om Deres venskabelige Raad i denne Sag.

Deres inderligt hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

NB En prakt Adresse-Hilsen har jeg i Dag modtaget fra Udlandet; vil De see den.

Tekst fra: Solveig Brunholm