Dato: 20. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn 20 Marts 1875.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Tak for den deiligt duftende Rose og Violerne, Deres Naade sendte mig før Deres Afreise. Hvor De dog er hjertensgod og deeltagende. Imorgen er der Festdag paa Holsteinborg, Sølvbryllupsklokkerne klinge. I Kirken lyses Velsignelse over Sølvbryllupsparret, de nærmeste Kjære ere hos Dem. Gud lade sit Solskin lyse ind i den gamle Gaard og i Hjerterne derinde. Gid at jeg havde været saa vel at jeg kunde have skrevet en Festsang, men desværre er jeg for syg der til; dog Brev maa jeg sende, lykønske Deres Naade og Deres ædle Husbond; Gud være saa altid hos Dem i det nye Livs Afsnit op mod Guldbrylluppet. Og nu min hjertelige Hilsen til Børnene, store og smaae, Gud lade dem altid være og blive Forældrene den bedste Guldskat. Excellensen og Deres Naade, ja jeg tør jo nok nævne Dem begge, som mine trofaste, deeltagende Venner, De blive det ogsaa i den korte Tid jeg endnu her har tilbage.

I Taknemlighed og dyb Ærbødighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus