Dato: 25. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Februar 1875

Kjre Fru Melchior! Igaar leed jeg meget af Smerter i Siden, de bleve allervrst mod Aften, jeg kunde nppe rre mig, det var som et strkt Hold, lige hvor Leveren ligger. Natten var heller ikke god, det smertede naar jeg vendte mig i Sengen. Nu dulmer det en Deel, og jeg vilde saa gjerne hen til Dem og efter saa lang hengaaet Tid, gjensee Fru Johanne; i Vognen er heller ikke saa koldt, men Trapperne ere hie og kolde, jeg frygter for at hver strre Anstrngelse skal kalde Smerterne igjen tilbage, og jeg tr derfor ikke vove mig ud i Dag. Dr Collin ansaae det ogsaa for rigtigst, da ene Rolighed kan hjlpe paa det syge Legeme. Hils den kjre Fru Johanne i Dag paa hendes Festdag. Jeg sender hende en Bog, men den er, efter den ny Lov, som jeg kalder den: "at Datteren faaer alle Presenter paa Moderens Fdselsdag", hvilket Charlotte vist nok billiger, bestemt for - Charlotte. Jeg hrer vel snart fra Dem og Deres. Lev hjerteligt vel!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad