Dato: 24. februar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Ploug
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Feb. 1875.

Kjre Hr Redacteur Ploug!

Da De sidst gldede mig med et Besg i Anledning af det "Anckerske Legat", var De saa venlig at love mig et fornyet Besg fr vi kaldtes til mde, et saadant er, som De veed, bestemt til iaften, tr jeg haabe at see Dem fr De gaaer derhen. I Dag er jeg srdeles lidende af Gigt-Smerter, jeg tr aldeles ikke vove mig ud.

Med strste Hiagtelse og

hjertelig Hengivenhed

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 404, billed 7081)