Dato: 26. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[Glansbillede af to dansende brn i tyrolertj]

Kjbenhavn,

2den Juledag

26 Decemb

1874

Kjre Ven!

Tak for seneste Brev jeg fik fra Dem! Tak for det blomstrende Rosentr De havde ladet henstille paa mit Julebord Juleaften. Jeg var hos Melchiors til Middag; om Aftenen vare en stor Mngde indbudne, og der var et meget smukt, stort Juletr, men det tndtes frst efter Klokken 9 og saa seent turde jeg ikke blive ude, jeg var strax efter Middagsbordet trt og ilde, maatte snarest hjem og havde det slet ikke godt hele Aftenen og den Dag igaar. I min / Stue havde imidlertid Fru Melchior ladet dkke for mig et lille Julebord og paa dette laae flere Smaapresenter og midt imellem disse prangede Deres Rosentr. Hvor det var venligt af Dem saaledes at have mig i Tanke! Hvorledes har De tilbragt Deres Juul? Oksen er jo i denne Festtid hos sin Fader. De har da lst om den store Opmrksomhed, den vistnok alfor store Hder, man bereder mig, at reise min Statue i Kongenshave. Om jeg oplever at faae det at see, er ikke saa sikkert, hvorlnge har jeg fra Nu til min Grav? Det er nu paa tredie Vinter jeg er lidende og i over 6 Uger har jeg ikke vret tilfods uden for Huset. Vil De / takke hos Holm-Petersen for det srdeles smukt udstyrede Exemplar af Julebogen, denne selv har meget interesseret mig og har fortrffelige Bidrag, den bliver ogsaa vel omtalt og lagt Mrke til. Jeg vil haabe at Udgiver og Forlgger faae baade Fordeel og Glde af Bogen og saa at den fortstter i mange Aar. Jule-Litteraturen er ivrigt riig i dette Aar, og flere af de nye Bger have ret tiltalt mig, saaledes de fire Smaafortllinger af Forfatterinden til en ung Piges Historie (navnlig den anden Fortlling i Bogen). Fru Schr[r]ings Noveller ere ogsaa af Betydning. Vil De hilse Deres Forldre og Sskende, hilse i Bispegaarden og hos Etatsraad Kochs. - Dem selv, kjre Ven har jeg at bringe Hilsener fra Familien / Melchiors, ligesom ogsaa fra Fru Koppel og Frknerne Ballin. - I Theatret kommer jeg ikke, det er mig for besvrligt, men De vil forstaae hvilket Savn det er for mig. Tidt faaer jeg for mange Besg, tidt altfor faae; min Slimhoste vedbliver, jeg maa hver Aften tage Morphin-Saft for at finde Ro. - Meget lnges jeg efter Foraaret, naaer jeg op i det og kan komme ud i Solskin og varm Luft da bliver det nok bedre med mig, men det er svrt at slippe igjennem Vintertiden, nu synes den at fre Regimente. Kanalen udenfor mine Vinduer er frossen til men brydes dog jevnligt ved de smaae, aabne Dampbaade som tage Seilskibene paa Slbetoug. Hav nu hjertelig Tak for det gamle Aar! gid det nye bringe Dem Solskin og Glde. Tnk da med Deeltagelse paa Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 222-26)