Dato: 18. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18 October 1874

Kjre Hr Cand: Weber!

For et ieblik siden havde jeg Besg af vor Ven Cand: Oxen, han var igaar aftes kommet til Byen og skulde hjem iaften igjen! vi talte om Dem og jeg kan saaledes sende friske hjertelige Hilsener fra ham. Theatret fik han da ikke seet ved dette Besg, men tnkte at han maaskee kom her igjen nste Lrdag naar Liden Kirsten og et Folkesagn bliver Givet. Jeg var da i Theatret til Prve-Forestillingen, men kun en Time, idet jeg blev meget trt. Festaftenen i Torsdags nd jeg ogsaa kun Begyndelsen af, men der var festligt og smukt; Plougs Prolog satte srligt / i Stemning; ved den og ved mange Tanker om gammel Tid og den nye der kommer, blev jeg forunderligt dybt bevget, saa at jeg ikke kunde holde mine Tarer tilbage. Min Ven, Componisten Niels Gade, sad ved min Side og var i det bedste Humeur, som han sgte at lfte mig med. Der var en umaadelig Mngde Mennesker ude paa Torvet og i Tordenskjoldsgade, men Alt gik i smuk, god Orden, Illuminationen var ganske straalende, og Veiret saa mildt og stille som var det en deilig Sommeraften. Jeg var ivrigt glad ved at komme fra Trngslen i god Behold hjem og forniet over at vre ligesom nu traadt med den unge Slgt ind i det danske Theaters nye Aarhundred. / Kommer De ikke fr Vintertid, lidt herover, i det mindste for at see Theatret? Der er vistnok ogsaa meget andet Nyt at see; Huse og Gader skyde op rundt om, hvorlangt anderledes seer nu Kjbenhavn ud, end da jeg 1819 frste Gang kom hertil. - Imorgen gives da Paludan Mllers nye Stykke; gid han maa faae Glde af det! Hils Deres Forldre ligesom vore flles Venner, saaledes Familierne Engelstoft og Kochs. Kommer ikke Hr. Etatsraaden snart herind? Beed ham da at glde mig med et Besg. Med mit Befindende gaaer det meget langsomt fremad, jeg har megen Gigt, desuden en vedvarende Slim-Hoste, som forstyrrer min Nattesvn. / Det vedvarende smukke Efteraarsveir, synes slet ikke at hjlpe paa mig, som det burde og jeg gruer for den graae, lange Vinter med den isnende Blst. Fra Familien Melchiors har jeg venlige Hilsener til Dem, ligesom fra begge Frknerne Ballin og Fru Koppel! Mine Stuer ere i disse Dage rige paa Blomster, jeg har faaet flere smukke Potteplanter fra Grevinde Moltke-Bregentved, ligesom ogsaa fra Fru Melchior, Fru Koch og Fru Pugaard, et Par deilige store Drueklasser hnge mellem det brogede Lv i mine doppelt Vinduer. Bevar Deres Sundhed og gode Humeur, tnk dertil venligt paa Deres Ven

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 216-20)