Dato: 4. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 October 1874.

Kjre, velsignede Fru Melchior! I Formiddags var jeg i Begreb med at tage ud til "Rolighed"; men da jeg kom paa Gaden blste Vinden gjennem mit tynde Overti, jeg blev isnende kold og troede at burde opgive Besget, men hilse paa Dem og alle Kjre derude maa og vil jeg dog og derfor sender jeg her Brev og Hilsen. Deres Mand har vel fortalt Dem om et srdeles smukt Brev til Ministeren Cramer, og som han har sendt mig. Det er en Skrivelse fra en amerikansk Dame der fortller hvorledes hendes hele Brneflok arbeider for at tjene sig Penge til Andersen. I Dag fik jeg et Brev fra Fru Steinhauer med Hilsener til Familien paa "Rolighed", srligt Fru Melchior og Frken Anna. I Brevet laae en anden Skrivelse fra hendes Broder General Christensen, der mlder at det er ganske rrende hvor afholdt jeg er derovre, at Ideen med Indsamlingen frst har vret at skaffe mig Eet eller Andet til min Comfort, f. Ex. en Equipage ! at jeg var mere yndet end nogen anden Digter i Indlandet og Udlandet og vilde jeg komme derover i 1876, Amerikas Aarhundredes-Fest, vilde jeg faae en Modtagelse strre end nogen Monark. Ja det er Ordene! man kunde nsten blive stolt, naar man ikke vidste hvor lidt Alverdens Roes vil sige, naar man gaaer og hiver op i sit 70de Aar. Etatsraad Meldahl besgte mig for lidt siden og vi talte meget sammen om det ny Theater, som jeg glder [mig] til at see.- Hils Deres Mand, Brn, Tante Jette og alle Kjre fra

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad

[kladde, skrevet p samme ark som Brev]

Kjbenhavn den 4 Oct 1874

Kjre velsignede Fru Melchior.

I formiddags gik jeg ud i min nye Sommerfrakke, Vinden blste saa isnende kold, jeg frs, turde ikke hvad jeg vilde]

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 939)