Dato: 1. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Demouceaux
Sprog: dansk.

København 1 October 1874

Kjære, meget ærede Hr Demonceaux!

I Foraaret reiste jeg paa Landet og er blevet der hele Sommeren, jeg var vel i Bedring, men efterat have været henved to Aar meget syg, maatte jeg tilbringe min Tid i største Ro, selv opgive næsten al Brevskrivning. Det har bekommet mig godt og først i disse Dage er jeg kommet til Kjøbenhavn. Her har jeg modtaget Deres to Exemplarer af Eventyrene, tillige med Deres hjertelige Skrivelse. Jeg var beredt paa i disse Dage at sende Dem min Tak for den / Deltagelse De har vist mine Smaaarbeider og den Kærlighed, de har vist samme. Jeg beklager kun at De ikke for 6 à 7 Aar tidligere var udkomne.

anden kladde: Brev

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 504-05)