Dato: 28. september 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

800. Fra E. Collin.

Jeg sender Dem herved efter Aftale en Gjenpart af dette Deres bedste Brev, hvis Original jeg beholder. Jeg har sat 3 Blyantskryds. Det frste betyder, at jeg har tilfiet Prpositionen i, thi det hedder jo: at nedlgge i Hjerterne. Det andet betyder, at det vilde vre tydeligere og mere stemmende med Skriftsproget, naar det hed . . . Digter, som de troe er etc.

Det tredie betyder, at der ikke vel kan staae: naar den bragtes; thi Ordet refererer sig til hvad; det maa altsaa hedde: naar det bragtes. Men dette overlader jeg til Dem at ndre. Deres 28 Sept. 1874. E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost