Dato: 15. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

798. Til E. Collin. Rolighed den 15 Sept 1874

Kjre Ven ! Lnge har De ikke faaet Brev fra mig, men Deres Kone og Jonas have hrt og vide at jeg lever ved det gamle, stadigt i Bedring, men ideligt i tiltagende Gigt, saaledes er det ogsaa endnu i Dag jeg skriver fra Rolighed, hvor jeg selv havde ventet forlngst at vret flttet fra, da her er meget koldt isr i mine Vrelser og dertil i hele Huset en forfrdelig Trk.

I Dag var Alt ordnet til at tage ind, men nu er den yderste Termin frst kommende Fredag. Da er jo ogsaa lidt nrmere Tiden til at see mine Venner komme fra Landet og iaar haaber jeg at min srdeles Ven Storken, som jo ventes af Louise Drevsen, faaer hendes Forldre lidt tidligere ind fra Hellebk end det nok ellers var Tilfldet. Jeg kan heller ikke tro Andet end at Theaterlgen ogsaa bliver ndt til at vre i Byen naar Theater-Prverne begynde og Jonas flger jo med ! Jeg har i det Hele en Fornemmelse af at den gamle Collinske Familie glider mere og mere fra mig og tidt vkker det Veemod. En enkelt Gang seer jeg Louise Lind, og enkelte Gange Drevsens. Igaar var jeg et ieblik derinde i Rosenvnget for at see Deres Sster; jeg ventede paa Gangen en temmelig lang Tid, men saa fik jeg i dog Adgang; der var en ny Green af Familien derinde, en smuk ,ung Italiener Dalgas, der var kommet med Rigmor. Deres Sster var livlig og elskvrdig !–Deres Broder Gottlieb og hans Familie er jeg aldeles fremmet for. Hvor Tiderne forandres'ndash;og vi med dem! Jeg har nu sluttet Bemrkningerne til alle mine 355 Eventyr og Historier. De blive trykte i femte Bind som nu udkommer til Julen, med mindre heldige Billeder af Frhlich.Jonas bad mig om den danske Original afmit Brev til Amerika, i Anledning af Penge-Indsamlingen, som naturligviis ophrer ved Efterretningen at jeg ikke behver den og at mit Fdreland aarlig giver mig 1OOO Rdlr. Nste Aar bliver jeg 70, der tales om en Fest for mig ! ja lad os nu frst see om jeg oplever den. Bliver det Tilfldet og jeg er rask, vil og maa jeg ud i Verden for igjen at luftes ud. Brev faaer jeg vel neppe fra Dem, men jeg veed og troer at De har venlig i Tanke, Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hils Deres Kone ogJonas !–

[I Margen:] Prindsessen af Wales og Prindsesse Thyra have meget glde[t] mig ved at tilsende mig deres Fotografi.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost