Dato: 4. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

796. Til Henriette Collin.

Rolighed. Fredag den 4 Sept [1874]

Kjre Fru Collin!

En halv Evighed er det siden jeg saae Dem og en heel Evighed er hengaaet siden jeg mdte Deres Mand! De leve Deres glade Strand-Liv, seer Sen rulle, seer Sen skinne blank, som Menneske-Ansigterne i de forskjellige Stemninger. Jonas var saa venlig at besge mig; han har vel fortalt Dem at jeg har skrevet Brev til Amerika i Andledning af Indsamlingen, han hrte mig lse det og var meget vel tilfreds der med, fandt at der var sagt hvad der skulde siges. Om nu Amerikanerne sige det samme? Jeg er endnu paa Rolighed, men her begynder at blive meget koldt og vi have es en Trkvind gjennem Dre og Vinduer, saa den jager i mine gigtspndte Lemmer. Snart tager jeg til Byen, men Reise ud af Landet, som jeg frst tnkte paa, en Udflugt paa tre Uger, bliver neppe til Virkelighed! Jeg vil gjerne vre i Kjbenhavn naar det nye Theater aabnes og hvad en Reise paa tre Uger angaaer kan jeg kun naae ned til Dresden og Hartzen so og der er maaskee lige saa daarligt Veir som her og vil altid, naar vi reise to, blive en Udgift paa 4 a 5oo Rdlr, en Sum der er strre end Fornielses-Udbyttet kan blive.Jeg har i den sidste Ugestid, foruden min Gigt, vret belemret med at faae Hul paa Skinnebenet. Jeg gik nede i Haven ved Grsplainen hvor Ungdommen spille Krokket; der fra havde man kastet ud paa Gangen to overfldige Jernbiler, jeg saae ikke disse, traadte paa den ene og den svingede op fra Jorden og slog mig et Hul paa Skinnebenet, (netop paa samme Sted hvor jeg i over et Aar var lidende). Jeg gik dermed i to Dage, saa begyndte det at genere mig, jeg gad imidlertid ikke sge Hornemann; Fru Melchior lagde en ggehvide paa og seer til det hver Dag, det seer nu ikke slemt ud, er ikke rdt og hovent rundt om, men det strammer dog og har en egen heed Fornemmelse. – Lunds ere her endnu! efter at han kom fra Korser, hvor han har malet tre Engle over Alteret er han med sin Frue boendes herude. De reise om nogle Dage til Rom og | lgge Veien over Paris hvor de agte at blive i tre Uger. Fru Louise Lind har jeg besgt; Drevsens seer jeg ikke noget til; Husets Frue er nok endnu paa Christinelund. Medens jeg skriver dette have vi en rygende Storm fra Nordvest, den maa De jo srligt fornemme ude ved Hellebk. For et ieblik siden maatte jeg holde op med at skrive paa dette Brev, det knagede og bragede udenfor. Eet af de store Trer i Haven, udenfor Verandaen, knkkede over og ligger nu og fylder Gangen. Forleden Dag kjrte jeg ud til den kjre Enkedronning, som jeg ikke har talt med i over et Aar. Hun var som altid smuk og elskvrdig. Fra Sorgenfri kjrte jeg til Bernstorff, hvor jeg strax, uagtetjeg ikke var tilsagt, eller anmldt, blev paa det allerhjerteligste modtaget af hele den kongelige Familie. Prindsesse Alexandra saae ung og glad ud, to Snner og tre Dttre havde hun med, smukke Brn, de legede med den flinke lille Prinds Christian og kjendte alle the old storiteller. Kongen fortalte om sit Besg paa Island. Alle vare de elskvrdige og gode mod mig. Vr nu De det samme, kjre Fru Collin, og skriv snart et ikke altfor kort Brev til mig. Hils Deres Mand, Jonas, og Gottlieb Collin, ligesaa min kjre Theodor. Han kunde gjerne glde mig med et Brev, mlde mig sin hie Ankomst, der nok, haaber jeg, er snart forestaaende; men han skriver ikke, der til er Jonas nrmere istand! Han var hist elskvrdig og god da han sidst besgte [mig . . . Fru Scavenius] boer stadigt i Hellebek, hun skrev mig til fornyeligt og beklagede at hun endnu ikke havde besgt Dem men hun har jo vret syg den lngste Tid derude. Fru Melchior sender Dem, Deres Mand og Jonas venlige Hilsener. Ofte sprger hun mig om ikke Jonas Collin er i Byen, da hun gjerne vilde indbyde ham til Middag paa Rolighed. Med Israel Melchiors Virksomhed ved Kjge gaaer det godt frem; han bygger nu Arbeiderboliger der ude og Papir-Fabriquen er i fuld Virksomhed. Srligt er det nok endnu Papirposer her laves. At Fru Johanne med Brnene i nste Aar skal fltte derud . . . [Regnen] skyller ned, skal den nok flttes hen i ny botanisk Have hvor den da faaer Lov at leve lngere end her. Og nu Lev ad. Hils Fru Neesz om De seer hende. Deres hengivne

H. C. Andenen. E.S

Paa Sndag (den 6te) er det 55 Aar siden jeg kom til Kjbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter