Dato: 8. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Karl Schmidt
Sprog: dansk.

[Brev med glansbillede verst p siden. (Det er samme glansbillede som s. 17 i Charlotte Melchiors billedbog (2001/1, s. 17). ]

"Rolighed", gamle Kalkbrnderivei den 8 Aug 1874.

Meget rede Hr. Adjunkt Schmidt! Det har lnge ret ligget mig paa Hjertet at opfylde Deres og Hr. Forlggerens nske at give et Bidrag til den frste Folkekalender som udgaer fra min Kjre Fdeby.Det er mig en re der at vre med. Men De veed at jeg nu i halvandet Aar har vret syg og i al den tid Intet skrevet. Frst i dette Foraar da jeg begyndte at fle mig mere vel, var jeg i Stemning til at skrive en Sang til min Ven Komponisten Hartmanns Fest og kort efter det her i Brevet vedlagte Digt: Oldingen. Flere have henvendt sig til mig om at erholde samme, men jeg har, indtil nu, gjemt det, for dog at kunne bringe et Bidrag til Odense-Kalender. At jeg frst nu sender det, ligger i, at jeg hver Dag haabede at blive istand til at lave et betydelige(re) Bidrag, men den digteriske Stemning er ikke indtraadt og jeg beder derfor Dem og Hr Forlggeren venligst at tage til Takke med det lille Digt, det eeneste, som sagt, jeg denne Gang seer mig istand til (at)

bringe. Hjerteligst og rbdigst H.C. Andersen. E. S: Et Kor. Ark nskes! - Placering: Depot

Tekst fra: Ejnar Askgaard