Dato: 30. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed", gamle Kalkbrnderivei den 30 Juli 1874

Kjre Ven!

Tak for Besget! Tak, endnu engang, fordi De paa Reisen i Udlandet, saa venligt havde mig i Tanke at De hjembragte Kaulbachs "Engel" i Biscuit til mig. De tre Ark af nye Eventyr og Historier tage sig nu, hvad Billederne angaae, ret godt ud, kun nsker jeg at der snart, i dette Bind, maa komme et Par strre Illustrationer, som fylde et heelt Blad, jeg lenges derfor efter at see en ny Korrectur. De vil erindre at de "Bemrkninger" som skulde slutte de to Bind af frste og anden Deel: Eventyr= Historier med Billeder af Pedersen, bleve henlagte til nu den hele Samling (fem Bind), eller om De vil, til at anbringes bag i tredie Bind af den Frhlichske Samling.

"Bemrkninger" til det Hele bliver altsaa et Stykke i to Afdelinger, de til Petersens Udgave og de til Frhlichs. - Til frstnvnte har vi fra tidligere Tid den trykte Opgivelse, som jeg har henlagt og til Frhlichs to frste Dele findes ogsaa "Bemrkningerne aftrykte i 27de Deel af samlede Skrifter; det Ark hvorpaa Bemrkningerne findes, nsker jeg at erholde srskilt til Afbenyttelse ved Trykningen, men har De det ikke, uden ved at det rives ud af samme Hefte, da siig mig det, saa skriver jeg det af. De vrige Bemrkninger til femte Deel, har jeg nedtegnet og de skulle kun ordnes, men her trnger jeg i Eet og Andet ogsaa til Deres eller Hr Mhlers hjlp. 1866 udkom et Hefte der begyndte med "Gjemt er ikke glemt", og slutter med "Skrubtudsen". Nu vil jeg gjerne vide om ikke det nste som fulgte, var "Dryaden" og naar den udkom? Dernst om der ikke da - men i hvilket Aar, fulgte tre Eventyr der begyndte med "Hnsegrethe". Senere fulgte igjen et Hefte der sluttede med "Gartneren og Herskabet". I hvilket Aar var det? Og hvilke Eventyr og Historier stode deri? Det sidste Hefte indeholdt blandt andet "Krblingen", men naar udkom det? Har De forstaaet mig, kjre Ven? Jeg vil gjerne have de trykte Bemrkninger i 27 Deel og dernst niagtigt vide Indhold af de forskjellige Eventyr Hefter som senere udkom og Tiden. Bemrkningerne, som sagt, ere nedskrevne, men Ordningen af Tidsflgen har jeg ikke sikkert fr De nu snart, venligt giver mig Oplysning. Hils Deres Frue!

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 107-08)