Dato: 25. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjre unge Ven!

Bregentved den 25 Juli 1874.

Deres meget velkomne Brev modtog jeg igaar, altsaa Dagen efter Grevindens Fdselsdag. Det glder mig srdeles at De og Hr Veber saa tilfredse nyde Deres frste Reise og ret fle Glde ved alt det Nye og Skjnne som ruller op. - Forandringen i Reiseplanen bestaaer jo meest i at De har begyndt med hvad De frst tnkte paa at slutte med. De har nu seet Klns og Stratzburgs Domkirke, seilet paa Rhinen og besgt Heidelbergs Slotsruin. Mlkeanstalten ovenover kunde De have sparet da De faaer ganske andre Hider at bestige og kan see betyderligere Indretninger af samme Slags. Genf kunde ogsaa have vret opgivet, da De har saa kort Tid til Reisen, men det er altid en By vrd at see.

Jeg vil imidlertid haabe at De har vret i Montreux, besgt Glion og Chillon, vret ved Hngebroen i Fribourg, fra Bern besgt Interlaken, og Gletscherne ved Lauterbrunnen, seet Giesbach og er over Brunich naaet til Luzern. Men slaaer nu Tiden til at besge Brunnen og derfra tilfods at vandre til Al[t]dorf? Maa De opgive det, da tag med Jernbanen lige til Ragatz og see Kilderne der i den dybe Klippegang, der fra er De snart i Chur hvorfra De jo flger min Reiseplan over Splgen til Como og tilbage over St Mauritz. Jeg sender i Dag intet Brev til Veber, men vil nste Gang sende et, adresseret til Chur, der kommer De jo paa Hjemveien eller man veed der Beskeed paa Posthuset om hvor Brevet sendes efter ham; det vil vist have mere Interresse [!] end om jeg nu i Dag vedlagte til ham et Brev liig dette, som han jo dog lser. Jeg har det fortrffeligt her paa Bregentved og er dagligt gaaet frem i Velbefindende, lige til igaar, da havde jeg det ilde, men det var Sviren Skyld i: Her var srdeles mange Mennesker i Torsdags, Varmen strk og jeg blev srdeles trt af at staae, gaae og at tale. Jeg havde paa Ungdommens Opfordring skrevet 30 Cottillonvers, disse vilde man endelig jeg skulde hre oplst, men det drog ud i det Uendelige dermed. Henimod Midnat kom vi tilbords, oven paa, og Dandsen med Versene begyndte frst henimod Klokken 3 om Morgenen. De fleste bleve srdeles daarligt lste op, og det var ikke godt mueligt at hre et Ord. - I Haven var et smukt Fyrvrkeri og paa Serne og i Kanalerne brndte til henimod Morgen Tjretnder. Der var flere hundrede Mennesker i Haven. Klokken var over tre fr jeg kom i min Seng og vist neppe fr efter Klokken 4 sov jeg, det var da, som jeg ventede, Aarsagen til, at jeg hele Dagen, igaar, flte mig srdeles angrebet, leed af nerveuse Smerter, og min Afreise, som var bestemt til i Dag, blev udsat til frstkommende Mandag den 27de. Da tager jeg ind til "Rolighed", gamle Kalkbrnderivei, og vil blive meget glad naar De, efter at have vret over Alperne, vil der glde mig endnu engang med Brev. - I Dag har jeg det igjen godt, saa at jeg vil haabe, den for mig aldeles forfeilede Nattevaagen og Deeltagelse i stort Gilde ikke vil have videre slemme Flger. At vi have faaet nye Ministre, at Worsaa er bleven Kultusminister veed De vel. Lyn og Torden har det i flere Dage vret her i Landet, isr i Kjbenhavn, hvor Lynet paa flere Steder, dog uden videre Skade, har slaaet ned. Vor kjre, velsignede Konge er nu paa Veien op til Island, Gud ledsage og bevare ham! I Worsaas Sted er nu Steenstrup fulgt med. - Deres venlige Hilsen til Alle paa Bregentved har jeg bragt og har at give Gjenhilsner igjen. Krohn har vret her i Besg og er nu paa Veien til Italien, det vil sige til en Svip derind, netop den samme Tour De gjr, han vil over Chur til Como og hjem over St Moritz, der er [De] saaledes istand til at mde ham. Kommer De paa Hjemreisen til Mnchen og seer Fru Kaulbach, da hils hende paa det hjerteligste. Lg Veien over Nrnberg og Eisenach! - [Fra Fru Melchior har jeg venlige Hilsener til Dem og Hr Weber; Emil Melchior fik efter sin Studenterexamen, der skaffede ham bedte Characteer, Penge af Faderen til med sin unge Ftter at besge Bornholm, hvor han ret har tumlet sig til Fods og er kommet aldeles solbrndt,men glad og opfrisket tilbage. Om Fltningen af 0ehlenschlgers Statue hen foran det nye Theater og om Broen over Kanalen i Nyhavn tales og skrives i Bladene. Aviserne i Dag mlde kun om Lyn og Torden rundt om i Landet, Huse brndt af, Folk slaaet af Lynet; dog nu er det overstaaet! Brevpapiret her siger basta! Flyv glad over til Italien og tnk paa Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen