Dato: 16. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund
Sprog: dansk.

Bregentved den 16 Juli 1874

Kjre Fru Lund!

Ved Fru Melchior har jeg hrt hvor behagelig Reisen til Jylland har vret for Dem og Deres Mand og at de Begge fle sig vel i Hans Tausens gamle By. - Det glder mig srdeles at hre hvorledes deres Mand som Kunstner og som soldat paa skjnes; jeg vil tro en lykkelig Fremtid ruller op for ham og at den maa skrive sig fra Sommer-Opholdet paa Heden ved Asmild-S. Ikke sandt; Jylland er et stortslaaet land, man fler sig der lftet uden for erne, der hver for sig kunne vre og ere smukke Aakander, eller kjnnere sagt, "Lothus Blomster paa Vandet". - Jeg tilbragte hen ved halv fjerde Uge paa det smuktliggende Holsteinborg hos den hjertensgode velsignede Grevinde Holstein, desvrre fik Greven kun Tid at vre i sit Hjem to Dage i Pintsen, nu er han da endeligt fri for / de mange Stats-Besvrligheder. Jeg havde det velsignet og godt. Alt hvad Rigdom og velvilligt Sindelag kunde yde mig den halve Syge forundtes mig og jeg kom mig forbaussende i de faae Uger. Herfra vilde jeg til Bregentved hvor man ventede mig, men da Terminen kaldte Grev Moltke til Kjbenhavn og Grevinden ogsaa reiste derind for at see til sin syge Moder Moder fli jeg en lille Flugt til vore Venner paa det gjestfrie "Rolighed". Men nu kom der Forandring i Veiret, vi fik Regn, Blst og Kulde, det var ikke Noget for mig, jeg blev i faae Dage igjen sat en Deel tilbage i mit gode Befindende og fik dertil en saa kraftig Gigt, at den nok kunde bie begge Ender sammen paa mig; jeg har den endnu, den fule Gst ligger paa Landet med mig og knuger i Albuer, Hnder og Kn; forresten er jeg, i god Tid sagt og nedskrevet, srdeles vel; jeg er igjen frisket op nu Varmen er kommet og jeg kan tumle mig / i den friske Skovnatur her paa Bregentved. Jeg tog herud Sndag den 3de Juli, i morgen er jeg har altsaa paa 14de Dag og da det netop i Ugen som kommer er Grevinde Moltkes Fdselsdag bliver jeg her til Fredag den 23 Juli, dersom De derfor ret vil forunde mig en Glde da skriv mig til i den Tid og send Brevet til Bregentved over Stationen Haslev. Jeg boer smukt har tre Vrelser og en Have at gaae i, som var det en engelsk Park. Her ere deilige friske Grsplner med Statuer og Kalksteens-Vaser, uendelige lange Aleer, Indser med Svaner og hvide Lotus, Springvande, Hider, som lfte sig op mod Trernes Kroner; Vildtet gaaer fredeligt om, tt ved, i Dyrehaven, Kukkeren siger man skal leve endnu lnge og Storken fortller om Reise Liv - det vil sige om Fru og Hr Lunds Reiseliv mod de varme Lande, naaer jeg skal gaae i Snee /og skarpe Vinde paa Kjbenhavns Gader og vre glad til at jeg kan gaae, det har jeg jo ikke kunnet i to Vintre. Emil Melchior veed De har taget sin Examen med bedste Charakteer og besger i disse Dage, med tre unge Fttere Bornholm. De lykkelige Mennesker! Ja saaledes er det at vre ung. Men jeg har jo vret det, jeg skal holde min Mund og ikke klage, srligt holde min Mund da jeg ingen Tnder har i den. Men det Syn skal jo vre deiligt, sige Kunstnerne og det Folk som Lund og Bloch! Hils nu hjerteligt deres Mand, ligsom ogsaa Provst Svane, hans Frue og min Gudsn Daniel; han kommer da ved Navnet mellem de store Profetter hvor Deres Mand har set hans Fader og mig Uvrdige! Min Muse besger mig slet ikke, Gud veed hvilke Andre hun nu har valgt sig - O de Muser, de Muser! De kysser og knuser. - Lev nu hjertelig vel. Deres meget hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus