Dato: 15. juli 1874
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

791. Fra Henriette Collin. Ellekilde 15de Juli 1874

Klippe Klippe Klippe ! sagde Konen som vilde have det sidste Ord og det samme siger jeg, Deres Bedstemoder, thi De maa vide at jeg aldeles ikke har noget imod at vi etablerer et sligt Forhold imellem os som De selv i Deres sidste Brev nsker det og jeg kan ikke see andet end at Fordelen maa blive paa min Side.St at De var min Snnesn vilde De da vre uvillig til at behandle Deres pne gamle Bedstemoder med rbdighed og Tro paa at hun i mange Ting maatte have Ret, uagtet De, paa Grund af Deres Ungdom og Uerfarenhed, ikke strax kunde indsee det? !

Frken Ballin har Uret og har baaret sig ligefrem dumt ad ved strax at sige Dem at hun havde faaet Paalg i sin Husleie og at hun var ndt til at lgge en Deel eller hele Byrden paa "sin kjere Conferentsraad".

Saa havde De havt Tid til at betnke om De vilde gaa ind derpaa eller sge Dem et andet logis, og jeg fler, som jeg fr har sagt Dem, ligefrem, Lyst til at sige hende dette naar vi sees. Dette er den Ballinske Uret og min Balliner Morale bliver ikke anderledes; at jeg selv har opfundet den er vist nok og jeg tror mig istand til paa egen Haand at kunne gjre endnu mere ! Efter denne, ligesaa slaaende som pikante Sortie, vil jeg skynde mig ud af Dren(det skal man altid gjre) og forlade dette Emne med en oprigtig Bn til Dem kjere Andersen prv paa at forjage den rgerlige og uvenlige Flelse mod de to Frkner, som saa ofte have udtalt Deres Glde over at have en saadan Mand i deres Hjem og som, derom er jeg overbevist, af Hjertet nsker at gjre Dem al det gode de formaa. At Fru Melchior som den rige Konekan see lidt anderledes paa den Slags Ting, er jo rimeligt nok, men jeg er ingen rig Kone og naar jeg altid opfordrer Dem til at bruge Deres Penge saa er det ikke fordi jeg synes at det er ligegyldigt hvorledes de bruges, thi jeg er selv meget nieregnende med mine egne Udgivter og taaler ikke den ringeste overfldige, men jeg siger som Pigen i Fritz Jrgensens Tegning Hvad der skal til, det skal til. Om os selv har jeg kun at fortlle at vi har det Godt, men at Savnet af Drewsens med Underbarnet Gerd er stort for os AlleJonas er snart fr dig med sine Limfjords Arbeider og saa faa vi ham hjem.

Hvad synes De om det nye Ministerium? Jeg tror at Vorsaae er den som Folk vil have mest Vanskelighed ved at gaa ind paa.Stakkels Konge, hans Krone er ham vist ofte tung nok. Iaften kommer Hornemanns og dertil Glder jeg mig meget.

Lev vel kjere Andersen, skriv De mig nu snart et elskvrdigt Brev til og siig mig at jeg har Ret i Alt hvad jeg siger. Deres

JetteCollin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost