Dato: 9. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

788. Til E. Collin. Bregentved den 9 Juli1874

Kjre Ven !

Inderlig Tak for den venlige Skrivelse til mig De vedlagte i Deres Kones Brev. Den satte mig i glad Stemning og jeg tnkte ret paa Dem hvad De var og er mig. Jeg har det jo ganske fortrffeligt, og tid t forundrerjeg mig over hvorfor Vorherre just forunder mig saa megen Lykke, ja jeg bliver angst for at den umuligt kan vedvare. Jeg er jo nu ganske mrkvrdig i Bedring, De skulde see hvor godt jeg kan bevge mig, hvor livligt jeg kan tale, uden som fr at blive trt, men der er dog en Sygelighed i Humeuret, som jeg vil betroe Dem. Da jeg var yngere og slet ikke havde Noget, maaskee kun fra den ene Uge til den anden, flte jeg slet ikke den Angst for Nringssorg, som den nu jeg er blevet saa gammel som jeg er tidt jager gjennem mig, isr i den sidste Sygdomstid. Jeg har mit aarlige Tilskud fra Staten og har ved Flid og Sparsomhed faaet en Sum til, der ikke tager af, men voxer aarligt lidt. Dermed skulde og burde jeg vre tilfreds!, taknemlig det veed Gud jeg er. Mange Aar har jeg ikke at leve, og antager at det allerhieste Maal endnu er 12 Aar; for da ikke at komme i Trang for mit anstndige Udkomme er og har det i de senere Aar vret min Tanke: kunde jeg dog bringe det op til at eie en Formue af 24000 Rdlr. Der kan vel imidlertid komme et Sygdoms Aar, et Reiseaar, der kan stte hele denne Formue, naar den er erhvervet, et Par 1000 Rdlr tilbage og dette er da den Plageaand, som jager i mig, naar jeg imellem synes nu gaaer der for Meget til. Da er jeg ganske lidende og saaledes var jeg da jeg tidligere skrev –, for endnu engang at vende tilbage til mit frste BrevSprgsmaal, det jeg troede De var blevet lidt rgerlig over og derfor svarede mig saa kort. Nu seer jeg, til min Glde, at Feilen atter her er paa min Side.Jeg sgte i min Bopl og fandt strax Optegnelsen fra dette sidste Nytaar og i den staaer


Indskrivnings Beviis. 2000
hos mig 2500
I Sparekassen 17,510-47
22,010.47

Det er som De i samme Meddelelse bemrker et hist glimrende Resultat, eftersom jeg netop ifjor gav Meget ud til Reisen med Bgh, til mine Tnder, etc. etc.– Da jeg skrev Dem til havde jeg ikke denne omtalte Meddelelse hos mig, ellers havde jeg ikke skrevet. Nu jeg har den, maa jeg sige, da vi endnu engang berre denne Sag, at jeg just ved Deres to korte Skrivelser aldeles er kommet i Vildrede med det Hele; De nvner i disse ene og alene hvad jeg har i Sparekassen og det er, skriver De 19,400, men kan det vre saa Meget? Jeg havde ved Nytaar kun 17,500. De omtaler imidlertid slet ikke de 2000 og 2500, disse maajegjo tage med, hvis ikke nogle af samme ere gaaede ind i Sparekassen. Min Formue skulde tilsyneladende da nu vre 23,900. Det var en magels glad Overraskelse, som jeg nok gad vide at vre sand. Nu har jeg aabent og i fuld Forviisning om Deres hjertelige Stemning sidste Gang'ndash;for iaar'ndash;talt om denne Sag og takker Dem af hele mit varme Hjerte. Deres taknemlige H. C. Andersen.

I Margen:] Her er endnu et Billed af mit Vrelse, finde De dette bedre.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost