Dato: 9. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bregentved den 9 Juli 1874.

Kjre, velsignede Fru Scavenius! Uagtet jeg ikke veed om dette Brev naaer til Dem, vil jeg dog skrive; jeg sender det til Hellebk, og haaber at Postbudet veed Beskeed. Tak for de venlige Ord Deres Naade forundte mig paa Holsteinborg; der kom jeg rask frem i Bedring, men da jeg derfra tog ind til "Rolighed" og Veiret med Fart forandrede sig til Kulde og Blst blev jeg igjen sat tilbage og fik dertil en slem portion Gigt. I Fredags tog jeg herud til Bregentved og Solen skinnede igjen sommerligt, jeg fler mig mere vel, kan atter ganske ene gaae vidt omkring i den store Have. Meget har her forandret sig i de 25 Aar jeg ikke var her. De smaa Ser vise mere deres Skjnhed under de hngende Grene, her er hele Skovpartier og deiligt friskt grnt Grs, Haven er aldels liig med de smukke Haver i Engeland. Jeg er blevet saa venligt modtaget af dem Alle, har det saa srdeles godt og det er prgtige Snner. De to ldste have endt deres frste Examen med bedste Charakteer, den nst ldste sluttede sin i Mandags, netop paa Fredericiadagen. Her var stor Glde paa Gaarden, Champagnen knal-dede og Greven og jeg udbragte hver vor Skaalen. - Min Bestemmelse var at jeg vilde blive her otte Dage, men Afreisen er allerede udsat indtil videre og da tager jeg til Melchiors paa det gjestfri "Rolighed". Meget lnges jeg efter at vide hvorledes Deres Naade har det paa Hellebk, hvilken Omgangs Kreds De der har. Jeg vil tro at Deres Naade har seet Blochs og Collins. Naturen der ude er jo deilig, naar kun ikke thi da vil jeg fra Hellebk, vel ikke ene der ude. Er frken Lutzau eller Frken Castenskjold der? Bring min venlige, rbdige Hilsen til den, som er der og bidrager til Deres Naades behagelige Ophold, i Hjemmet og dog ikke paa Basns. Hvorledes lever den kjre Otto Scavenius og hans unge smukke Kone? Hvorledes staaer det til paa Borreby? Vil Deres Naade sende til begge Gaarde min hjerteligste Hilsen. Gid jeg maa hre at Alt der staaer vel til, ligesom at ogsaa Deres Naade har det godt i den smukke Skovnatur ved Sundet. I Taknemlighed og Hengivenhed [Underskriften og dermed en Del af Brevet bortskaaret.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus