Dato: 8. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 8 Juli 1874.

Kjre Fru Melchior! Tak for Deres inderligt kjrkomne Brev, der saa levende satte mig tilbage i Deres velsignede Hjem og Omgivelse. Nu har da Emil endt sin Examen, og jeg vil haabe at den er endt godt. Jeg lnges efter at hre Udfaldet. Her paa Bregentved er stor Glde over de to ldste Snners Examen, de have begge faaet bedste Charakteer, den ldste tog sin for en Ugestid siden, den yngere kom hjem i forgaars, Fredericia-Seirens Festdag, og havde sin Udnvnelse som Student med Laudabilis. Skaalen blev drukket i Champagne, Greven og jeg talte. Veiret var der til smukt og har vret det i flere Dage. I Sndags havde det lokket mange Mennesker, fra Kjge, Fax og rundt om, til Besg her i Haven; de frte Flag og Musik med. Har De ikke seet Bregentved Have da vil jeg nske at De engang saae den; her ere tre uendelige lange Aleer, Skovpartier og flere Smaaser som ved Fald flyde i hinanden. Statuer og store Kalksteens Vaser, pynte paa gammel Maneer rundt om; her er en Mngde af de deilige hvide Aakander og paa Terrassen ned fra Slottet anlagt i Grnsvret ved Sammenpakning af Blomster, tre store Tpper, brogede som de vare vvede i Tyrkiet. Jeg har et Tjenervrelse, et Sovekammer og en Stue med smukke Malerier. Min Thee drikker jeg her alene og faaer hver Formiddag Besg af Greven, ligesaa af Oksen og Brnene; Grevinden og hendes Moder have ogsaa besgt mig. Klokken 12 er Frokost, med Viin, Kaffe eller Albani-l, jeg vlger det sidste der smager udmrket. Middag paa Slaget fem og Aftensmad Kl 9, saaledes gaaer den Tid af Dagen som hrer til Selvopholdelsen. Jeg vilde nske De saae de smukke store Grsplainer her i Haven, de ere ligesaa friske og grnne, som paa "Rolighed"og det vil sige meget. De ere alle venlige Mennesker herude og fra Herskabet lyser det ned paa Tjenerskabet. De fem Snner have hver deres Dygtighed; den lille Erik synes den morsomste og meest indladende. Mange Besg har her endnu ikke vret under mit Besg og jeg fler mig vel ved at jeg ugenert kan drive om i et behageligt dolce farniente. Kandidat Oksen kommer mellem sine Lsetimer og besger mig, men er temmelig stille ved Maaltiderne; hans aabne, frejdige Ansigt gjr imidlertid en god Virkning. Han sender hele Huset "Rolighed" mange Hilsener. Jeg glder mig til at gjensee det kjre Sted og alle Kjre der. Bring hver isr min hjertelige Hilsen og naar De har bragt Deres Mand en saadan, vil De da tilfie en lille Plage, som han nok tilgiver mig, overgiv ham vedlagte lille Brev til Storhertugen af Weimar og beed ham hjlpe mig der med, at det kan naae Weimar i gode tydske Klder, thi skal jeg sy dem ganske, da lber Syningen op ved hver Artikel jeg slaaer paa Traaden. Han sender mig saa nok den tydske Gjengivelse at jeg kan afskrive samme. Vil De forud takke Deres Mand, dernst hilse Brnene, samt Torsdags Gjesterne, Capitain Jhnke og Frue ikke at forglemme, samt hele Familien paa Teglgaarden. Den gode Fee ved Bomhuset bedes om ved Leilighed at give et godt Humeurs Fyrvrkeri, hvoraf jeg kan fornemme paa Bregentved et Par af Raketterne. - Vil De hilse Jomfruen, Tjeneren og hele Bestningen fra de verste Jomfrubure til "Gartnerens Hvile", det vil sige "Kjlderen", for at tale som Else Skolemesters. Og nu Lev vel!

Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad