Dato: 6. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Bregentved den 6 Juli 1874.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Deres Naade er nu igjen, antager jeg, paa det hjemlige smukke Holsteinborg360, der hen flyver min Tanke og dette mit Brev. Excellensen er vel endnu i hele sin Statsvirksomhed i Kjbenhavn og kan ikke nyde alt det Gode det huuslige Hjem har, ikke vre sammen endnu med Deres Naade og Brnene, Breve maa flyve som kjre Budbringere mellem dem. Bring Excellensen min hjertelige taknemlige Hilsen, bring den ligesaa inderlig til alle Brnene, som ogsaa til Frken Strauss og Frken Jrgensen! Det var overraskende og gldeligt for mig hvilket Fremskridt i Bedring hos mig jeg fornam ved Opholdet paa Holsteinborg. Jeg tog derfra som et halv fornyet Menneske. Veirforandringen, Kulde og Blst, som jeg ikke kan taale, satte mig desvrre igjen tilbage i de 14 Dage jeg tilbragte inde ved Byen paa det gjestfrie Rolighed. I Fredags reiste jeg her til Bregentved, Veiret er blevet mildere og mere stadigt, Skov-Luften er her kraftigere og jeg er i faae Dage atter taget til i Krfter! jeg har det srdeles godt. Modtagelsen var saa hjertelig; Grevinden bragte mig deilige Roser, det var som om jeg kom til Deres Naade paa Holsteinborg. Greven og Grevinden bragte jeg Deres Naades venlige Hilsener og der er overdraget mig at bringe lignende igjen. Det er nsten 25 Aar siden jeg var her sidst. Meget har forandret sig, Alt er forskjnnet, Haven er blevet een af de smukkeste Parker i Danmark, her er Skov og Indser, Hider og smukke Blomster, laae Bregentved tt ved Stranden, saaledes som Holsteinborg, da var Alt fuldendt i Skjnhed. Mit Ophold her var ansat til otte Dage, men det er allerede bestemt at det forlnges361, jeg vil saaledes, om Deres Naade ret vil forunde mig en Glde, her endnu i hele nste Uge kunde haabe at modtage Brev fra Dem362. Vidste Fru Melchior at jeg skrev i Dag til Deres Naade vilde hun paalgge mig at sende Hilsener, hun var saa glad ved det venlige Besg De forundte hende og udtalte sig saa varmt og smukt, som altid, om Deres Naades Hjertelag og Personlighed. Her paa Bregentved er stor Glde, i det at Stamherren har ved Examen erholdt bedste Characteer, og i Dag, er kommet Telegram at den yngere Broder363 har erholdt den samme og kommer her hjem i Eftermiddag.

Endnu engang Tak for de velsignede Dage paa Holsteinborg! min Tak til Deres Naade, Excellensen og hver een som venligt mdte mig. -

I Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus