Dato: 3. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 3 Juli 1874

Kjre velsignede Fru Melchior! Allerede Klokken 11 naaede jeg Stationen Haslev hvor Kandidat Oksen med Vogn og Tjener fra Bregentved afhentede mig. Veiret var varmt og smukt her til, men strax da jeg kom i mine Vrelser fik vi en svr Tordenbyge. Greven, Grevinden og alle Brnene stode ved Trappen da jeg kom og modtog mig paa det hjerteligste. Jeg fik af Grevinden en stor Bouquet med deilige Roser og om den en heel Krands af Forglemmigei. To smukke Vrelser nr ved Grevens og Grevindens, alle med Udsigt til den forreste Gaard, er tildeelt mig. Jeg var noget trt da jeg kom, men Maven er igjen i Orden, derimod har jeg faaet lidt Halspine, noget skal jeg jo have at klynke over! men det er Uret af mig! Jeg har saa uendeligt Meget at vre glad ved og takke for. Frst Gud, saa Menneskene! mellem de sidste veed De og Deres Mand nok hvilken stor Plads De indtage! Tak for de venlige Dage De atter igjen forundte mig! tak for de milde ine Hver og Een mdte imorges med ved Afskeden. Snart faaer De Brev, dette er kun en Slags Lbe-Seddel! en Hilsen til alle Kjre. - De slaae i dette ieblik paa Gongongen udenfor, det betyder Middag! jeg maa slutte!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad