Dato: 2. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Rolighed den 2den Juli 1874

Kjre Ven!

Tak for Deres venlige Besg forleden Aften! imorgen, om Gud vil, resier jeg, som De veed til Bregentved, Breve derhen gaae over Stationen Haslev. Jeg var i Dag hjemme i min Bopl i Nyhavn, men traf ikke den ldste Frken Ballin; Jeg hrte imidlertid at hun imorgen reiser /til Gtheborg hvor hun har en Sster, hos hende bliver hun en tre Ugers Tid. Der er ikke nu til nogen Gavn for mig, om De, som De sagde, at De i Deres Navn vilde tale i mit Hjem om den paalaagte Huusleie, derom kan kun tales med den ldste Frken og det er hende der er borte. Hun kommer jo imidlertid hjem, som sagt om tre Uger! Hils paaa det hjerteligste Deres elskvrdige Frue og hele Brnekredsen!

Taler De med Frken Ballin, ikke sandt, da er jeg udenfor det Hele, det er Dem som Ven og Lge der forhrer Dem om Forholdene.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Velbaarne Hr Dr E. Hornemann!

Bregentved den 3 Juli 1874.

Kjre Ven!

Brevet kom ikke afsted iaftes men afsendes her fra Bregentved hvor jeg indtraf Klokken 11 i Formiddags; jeg har to smukke Vrelser. Grevinden bragte mig selv smukke Blomster da jeg kom. Hele Familien modtog mig paa det Hjerteligste.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 998-1000)