Dato: 29. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 29 Juni 1874.

Meget rede Frken!

Her sender jeg 50 Rdlr, af hvilke De vil behage at tage de 45 som

Forudbetaling for mine Vrelser i Juli-Maaned. Har De nogen ubetalt Regning f Ex for Aviser eller Sligt, vil De da tage Deres Udlg af de 50 Rdlr, sende mig Resten eller Underretning om jeg har mere at betale. Vil De venligst hilse Fru Koppel og Deres Sster; i denn euge reiser jeg til Bregentved. Fr Afreisen hilser jeg paa Dem!

rbdigst H. C. Andersen

Frken Clara Ballin (heri 50 Rdlr)

Nyhavn 18

Kjbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus