Dato: 20. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

783.Til E.Collin. Rolighed,gamle Kalkbrnderivei den 20 Juni 1874.

Kjre Ven !

Tak for Deres velkomne Brev og det velskrevne Bilag til Boghandler Brockhaus, det kunde ikke vre givet bedre ! jeg sendte det strax i Torsdag formiddag, det indtraf Aftenen forud paa Holsteinborg. Det undrer Dem at det gik den Vei, men det gik som det maatte og skulde, frst til Bregentved, men der varjeg ikke, og som De af Overskriften her vil see er jeg der heller ikke endnu, men der imod paa det gjstfri Rolighed. Sagen er at jeg forrige Sndag den 14 Juni var beredt paa at aflgge det aftalte otte Dage lange Besg hos Moltkes og min Kuffert allerede var pakket, da jeg som det ld var velkommen til enhver Tid, [men] modtog Lrdag aften et Brev fra Grev Moltke at han, som jeg allerede vidste, maatte ndvendigviis indtil Byen i Termintiden og at han ikke kom ud igjen fr den 23 Juni, Grevinden tog med ind til Byen for at see til sin Moder der havde vret syg, saa at der paa Bregentved kun var Huuslreren Candidat Oksen og de tre yngste Snner. Imidlertid var Alt istand der til at modtage mig, mine Vrelser ventede, men jeg kom saaledes til at vre en heel Uge alene derude; det havde jeg ikke Lyst til og da jeg ndvendigviis endnu i Juni vilde til Rolighed for at trffe den unge svenske Componist Hgg som er her, kunde jeg ikke drive Tiden hen, jeg vilde altsaa helst til Byen. Jeg lagde endnu et Par Dages Ophold til paa Holsteinborg og har saaledes vret der i nsten fire Uger, pleiet, passet, hygget om, som et kjrt Barn af Familien. De kan ikke tnke Dem Nogen mere elskvrdig, omhyggelig Vertinde bedre end Grevinde Holstein. Jeg flte mig saa glad, saa tilfreds og det gik hver Dag fremad med mit bedre Befindende, jeg har igjen faaet Krfer og her paa Rolighed ere de Alle, lige til min Barbeer, (der i Dag sagde at da han ifjor saae mig sidst vilde han ikke give en Pibetobak for mig, han var vis paa han da barberede mig sidste Gang), forbauset over hvor godt jeg bevger mig og seer ud. Aligevel lider jeg en Deel af Gigt, l Hnder, Albuer og Kn, hvert ieblik raaber jeg av – Det var altsaa i Torsdags Eftermiddag jeg forlod Holsteinborg, ledsaget af en af Tjenerne, for at hielpe mig med Tiet; paa Kjbenhavns Banegaard blev jeg modtaget af Hr Melchior, der samme Morgen var indtruffet fra London Jeg har det srdeles godt og iler nu med at sende Dem dette Brev for at De kan vide hvor jeg er og at jeg frst om en 8 a 10 Dage tnker paa at reise til Bregentved. Deres Kone som gldede mig med Brev, lser jo dette, men skal selv, om ikke lnge, hre fra mig. Hils hende, Louise, liden Gjerd,

Deres Brdre og Jonas, ligesaa Conferentsraad Drevsen. i Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost