Dato: 19. juni 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg den

19. 6. 74!

Her blev saa tyst og stille for os Alle da De vor dle kjre Ven! havde forladt os! og Alle flte vi Trang til at opsge hverandre for at tale om Dem; med Ord og nsker ledsage Dem paa Reisen og fremfor Alt for at mdes i Forstaaelsen af: at vi havde saa uendelig Meget at takke Dem for! Ja dette dle rene Umiddelbare hos Dem, det bryder jo frem til alle Tider og snker sig med kjrlig Varme og Duft i alle Hjerter saa Enhver fler: Man burde blive bedre, mildere, kjrligere ved at leve med Dem og under Deres dle Paavirkning! Aa, tro ikke at jeg smigrer! nei det er ikke min Art, men jeg trnger til at maatte sige hvad jeg fler og Det er Noget som jeg takker frst Vor Herre og saa Dem for!

Hermed da et lille Brev fra min Bodild! at hun ikke er correct i Tituleringen det overseer De jo nok! Hvorledes mon Resten af Reisen gik? thi Afskeden gjorde Dem lidt bleg og Jakob Kudsk sagde imorges at De syntes noget trt. Men naar DeTrst er naaet til Rolighed saa vil den Dem saa kjre, livlige Kreds nok have electriseret Dem paany saa vi iaftes ret forestillede os hvorledes De sad omgivet af saamange kjre yngre Ansigter, medens Deres Lune og Hjertelighed atter sprudlede med Friskhed! Efter 2den Frokost idag kjrer Frken Dal Borgo, Fritze Wanda og Frken Strauss med mig paa Besg til Borreby. De husker nok at Fru Scavenius kun bliver til imorgen! Mine Tanker vende ofte tilbage til Fru Melchiors sidste Brev til Dem351! hvor magels kjrligt var det dog! tak hende saa meget for min store Andeel! Og vr selv Gud befalet! med Alt og Alle som De har kjr! husk hvad jeg tilsidst bad Dem om! Modtag de kjrligste, taknemligste Hilsen saavel fra den snevrere lille Kreds som fra hele mit Huus, (thi det var en Hitid for dem at leve under Tag sammen med H. C. Andersen!) og bevar i trofast Minde Deres hjerteligst hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus