Dato: 2. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 2den Juni 1874.

Kjre Robert Henriques

Tak for de venlige Ord De sendte mig! Her er Brev igjen! gid at De ret fler Krfter og Lyst i Dem til den megen Lsning, der ligger foran en Examen, gid at De maa bestaa den til Deres egen og Deres Forldres Glde. Frisk Mod Antonius! Frejdigt frem! Deres Forldre seer De vel ikke ofte i denne travle Tid, og nu er ogsaa det smukke Sommervejr slaaet om til Kulde og Blst. Jeg har i Gaar og i Dag lagt i Kakkelovnen og lider meget af Gigt, jeg er igjen sat tilbage i mit gode Velbefindende, men det lfter sig vel atter, naar vi faaer gode Dage. Paa Holsteinborg har jeg nu vret netop tre Uger og nydt den strste Gjstfrihed og Pleje, flt mig saa tilfreds, det er derfor med Veemod jeg bryder op; imorgen kjrer jeg over Nstved til Bregentved, hvor jeg har tnkt at blive en otte Dage, saa gaaer Reisen til "Rolighed", hvor Melchiors vente mig og hvor jeg meget glder mig til at komme. Ogsaa Hgg er der jo i denne Tid. Dette mit Brev vilde jeg have sendt direkte til Dem i "Tornebuskegade" men da De har skrevet Nummeret aldeles utydeligt og heller ikke tilfiet om det er en Herre eller en Frue, De bor hos, sender jeg det til Amagertov Nr. 1, da faar De det nok! Jeg har ret under Opholdet herude skrevet mange Breve, tnk med dette Brev, hele 41 Stykker, men jeg var ogsaa i en bundls Brev-Gjld, vidt omkring; nu er jeg igjen kommet i Orden med den Sag. Vi have nogle Gjster herude, saaledes den unge talentfulde maler Zahrtmann, der er af Grevindens Familie. Her er ogsaa en meget elskvrdig ldre Dame af spansk Slgt, men nu bosiddende i Odense, Frken D...

Dagene er som fline hen, men skrevet har jeg ikke, nu faar jeg see om ikke Eventyrmoer skulde aflgge et Besg hos mig paa Bregentved, gid hun vilde! Og nu lev vel. Ls med godt Mod, saa at Deres Svar ved det grnne Examensbord maa springe og klinge som Guldmnter. Hils fra mig i Deres nye Hjem.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost