Dato: 15. juni 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

782. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Efter en Dag fuld af Bugvrid, Tarmegnidsel og andre diarethiske Forlbere har jeg nu frst kunnet tage fat paa det Tilsendte. Jeg veed ikke nogen bedre Behandling end en ligefrem Fremstilling af det Factiske, og dette har jeg gjort i vedlagte Brev til Brockhaus, hvorefter han kan omforme det i sit Conversations-Sprog. Ordener og andre resbeviisninger pleie neppe at blive anfrte i dette Lexikon; men her fandt jeg det rigtigt at nvne dem som et Modbillede mod den omtalte Mangel paa Anerkjendelse. Synes De ikke om det, saa stryg det ud. Har De andre Betnkeligheder eller Andet, som De nsker tilfiet, saa send mig det igjen; det har vel neppe saa stor Hast dermed.

modsat Fald slaaer De blot Convolut derom og sender det til Brockhaus.– Vedvarende Kulde i den seneste Tid; Stranding af Kanonbaaden Bull i vor Nrhed – er Situationen her.

Ellekilde. I5/6 74 Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost