Dato: 14. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 Juni 1874

Kjre Fru Melchior! Igaar sendte jeg Brev til Dem De modtager det rimeligviis i denne Morgen, netop i det jeg igjen skriver til Dem. Sagen er, jeg har forandret min Reiseplan. I Dag vilde jeg vre reist til Bregentved, min Kuffert er allere[de] pakket, men et Brev jeg iaftes modtog fra Grev Moltke har bestemt mig til endnu et Par Dage at blive her paa Holsteinborg og afvente en Skrivelse fra Dem, den, om nok saa kort, jeg haaber De stter paa Papiret strax efter Modtagelsen af dette Brev, da har jeg den paa Tirsdagaften Kl 9. De mldte mig at den kjre Hgg var kommet, han skrev det selv, med Tilfiende at han fra "Rolighed" begav sig til et Bad, jeg veed ikke hvilket og jeg veed ikke naar. Han nskede at vi forinden vare nogle Dage sammen, og jeg det ikke mindre, det var derfor min Agt i Dag at indtrffe paa Bregentved, hvor jeg til enhver Tid var velkommen, skrev man, jeg vilde blive der en otte Dages Tid og saaledes, omtrent den 22 Juni, vre paa "Rolighed". Nu kommer iaftes Grev Moltkes Brev, hvori han mlder at han, hvad jeg nok vidste, men ikke Dato og Tidslngde, maa ndvendigviis , for Terminen, ind til Kjbenhavn og reiser iaften Sndag, han bliver borte til den 23 Juni og da hans Svigermoder, Fru von der Maase, er syg derinde, tager Grevinden med ham, om jeg derfor ikke vil udstte mit Besg til den 23de og saalnge blive paa Holsteinborg , men dette kommer aldeles i Strid med andre Arrangement her paa Gaarden, ja alene det at jeg ikke efter min Bestemmelse reiser her fra i Dag, gjr at Overtjeneren som i Dag skulde til Kjbenhavn og da have fulgt mig til Stationen Haslev, ikke kommer afsted, da jeg saa ikke kan blive barberet i de Dage jeg endnu er paa Holsteinborg og han er her min eneste Barbeer. Grev Moltke skriver endvidere, at dersom jeg ikke kan forandre min Reiseplan, da er jeg naturligviis meget velkommen strax i aften paa Bregentved, men at der da ingen Andre er at tage imod mig end Kandidat Oksen og de yngste Brn, Familien kommer frst, som sagt den 23; der ved skydes mit Gjenbesg ud til frst i Juli og da er maaskee Hgg afreist, men om saa end ikke er, finder jeg det ikke passende at tage over til Bregentved og vente der paa Familien, med hvem jeg i mange Aar ikke har levet meget med. Jeg synes, der er noget Paatrngende, noget Hjlpelst heri og vil derfor ikke, fr efter mit Ophold paa "Rolighed", senere tage til Bregentved, naar jeg da er sikker paa at trffe den hele Familie, som saa elskvrdigt har indbudt mig. Det er nu Sagen og derfor beder jeg Dem kjre Fru Melchior snarest melde mig, hvad jeg antager, at der Intet er til Hinder for at jeg endnu i denne Uge kommer til Rolighed, til alle mine Kjre der og da senere tager [overstreget: der] min Bestemmelse om Reisen til Bregentved. Grevinde Holstein sender Dem venlige Hilsener, hun er utrttelig i sin Godhed og Velvillie mod mig, Brnene hist elskelige og ikke uden Veemod forlader jeg dette kjre Sted og har derfor meest Trang til at komme herfra til det velsignede "Rolighed", da mrker jeg ingen Forandring.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad